Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Tornes tursti - rundtur

Om turen

Gradering

Kommune

Fræna

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Total lengde rundtur (km)

ca 5,5

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Turstien går gjennom fine skogområder, her straks ved gapahuken til Tornes Barnehage.
Mye spennende å se ved siden av turstien også!
Arbeid med skilting og merking, der den nye stien treffer den gamle delen av stien, rett øst for Høghaugen.
Toppen av Høghaugen, også kalt "Besterfarfjellet" på Tornes barnehage :-)

Tornes tursti - rundtur

Fotograf: Ragnhild Aas Mørkøre

Kvifor gå denne turen?

Tornes tursti er en fin runde man kan gå i nærområdet bak byggefeltene på Tornes. Her går man i fint og variert terreng på tursti med små topper hvor man også får fin utsikt til havet, med Gossen og Bjørnsund. Samt til fjellene bak, Skalten, Talstadhesten, Lågheia og Høgheia.

Den nye delen av turstien knytter nå sammen eksisterende tursti med en gammel landbruksveg som heter Grisholvegen, som fortsatt er i bruk av landbruket på Tornes. Man kan nå gå over fra Høghaugen (også kalt "Bestefarfjellet" lokalt) og via den nye delen av turstien til Grisholvegen. Den nye sammenknytningen går over et myrområde og en haug som heter Storholen. 

Selve StikkUT-posten vil ligge på Storholen, det er et høydedrag med benker og sitteplasser midt inne på den nyeste delen av turløypa. MERK: Det vil også være andre lokale turkasser på turen, både inne ved enden av Grisholvegen og på Høghaugen/"Bestefarfjelllet".

Vær litt oppmerksom akkurat i myrområdene rett etter Grisholvegen - på at barn og dyr ikke skal gå så langt utom stiene. Myrhull kan være skumle til tider, så lær barna om dette på turen.

Kvar i terrenget går turen?

Det er flere muligheter til å starte denne turen, med parkeringsmuligheter både på
 1. Torabu på Tornes (enten ved butikk/bensinstasjon eller ved fabrikken like ved).
 2. Sagatun på Løset.
 3. Tornes Barnehage (fortrinnsvis på kveld og helg når barnehagen ikke er åpen).

Fra Tornes går man først oppover landbruksvegen som heter Grisholvegen. Den er ca 2 km lang. Ved enden av Grisholvegen går turstien videre til høgre over myrene og mot Storholen og Høghaugen. Ved Høghaugen har man flere muligheter. Enten gå til venstre og østover til Løset, eller nedom gapahuken til barnehagen og videre ned til Tornes igjen. ELLER rett over Høghaugen/Bestefarfjellet og ned til Tornes igjen. Da kommer man ned til gamledelen av Tornes byggefelt. Her går man gjennom noen gater merket med skilt og tilbake til Torabu etter gangvegen.
Se godt på oversiktskartet, her er det lett å gå litt "feil" og få en litt lenger tur enn planlagt. Man kommer uansett bare ned til byggefelt og på gangveg, som også kan føre deg tilbake til Torabu og Tornes.

Turen er selvfølgelig uansett fin å gå alle veier :-)

Kulturminne

Heimdalstunet er et gammelt hus brukt som lokalt museum. Dette ligger rett over veien der turen starter på Tornes. Her er det ved enkelte anledninger åpent. Mer info om dette på Tornes Vel sine facebooksider.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Det er flere muligheter til å starte denne turen, med parkeringsmuligheter både på
1. Torabu på Tornes (enten ved butikk/bensinstasjon eller ved Torabu-fabrikken like ved).
2. Sagatun på Løset.
3. Tornes Barnehage som ligger i det nye byggefeltet på Tornes. (Fortrinnsvis på kveld og helg når barnehagen ikke er åpen.)

Kvar endar turen?

Turen er lagt opp til å være en rundløype og slutter der man da har valgt å parkere.
Selve StikkUT-posten vil ligge på Storholen, det er et høydedrag med benker og sitteplasser midt inne på den nyeste delen av turløypa.

MERK: Det vil også være andre lokale turkasser på turen, både inne ved enden av Grisholvegen og på Høghaugen/"Bestefarfjelllet".

Kvar kan du parkere?

Det er flere muligheter til å starte denne turen, med parkeringsmuligheter både på
1. Torabu på Tornes (enten ved butikk/bensinstasjon eller ved Torabu-fabrikken like ved).
2. Sagatun på Løset.
3. Tornes Barnehage (fortrinnsvis på kveld og helg når barnehagen ikke er åpen).

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,5
Fast grus ca 3
Traktorveg 2
Total lengde rundtur (km) ca 5,5

Offentlig transport

Offentlig busstransport til Tornes. Se etter rutetider Molde - Bud.

Mobildekning

God dekning.

Spesielle forhold

Det kan være litt bratt opp på Høghaugen for barnevogn. Her går det mye etter berget/fjellet. Derfor har vi laget en snarveg for vogner ved foten av Høghaugen.
Det samme kan gjelde for Storholen, der StikkUT-kassa står. Men her er det god tursti opp. Så her har vi ennå ikke fått laget til snarveg forbi - ennå i alle fall. Mulig det kommer etter hvert.

Vær også litt oppmerksom akkurat i myrområdene rett etter Grisholvegen - på at barn og dyr ikke skal gå så langt utom stiene. Myrhull kan være skumle til tider, så lær barna om dette på turen.

Kart

Turkart for MOLDE. ev. Fræna.