Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Ørskog

Type tur

Fottur

Gradering

XX Blå

Lengde tur/retur (km)

5,2

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Utsikt mot Svartløkvatnet
Utsikt vestover i retning Skodje og Ålesund.
Lav novembersol over Svartløkfjellet.
Utsikt mot fellesbeitet på Ørskogfjellet.

Svartløkfjellet

Fotograf: Hilde Sørdal

Kvifor gå denne turen?

Frå toppen har du fin utsikt mot nord til Bygdesætra som ligg i Tomrefjord. Her ligg Svartløkvatnet som er området med skiløyper om vinteren. I aust ser du området på Ørskogfjellet og vidare mot Jutevatnet. I sydleg retning ligg Lebergsfjellet med telemasta på toppen.

Fin rundtur: Gå til Svartløkfjellet og ta over til Lebergsfjellet (følg merking) og gå ned att ryggen frå Lebergsfjellet tilbake til Fjellstova.

Kvar i terrenget går turen?

Fjellet har tilkomst frå fleire kantar, her er 2 alternativ:

Alt. 1: Frå Fjellstova: Parker ved Fjellstova, følg skilting og gå grusvegen ned mot Løken. Ta til venstre over myra der kraftlina kryssar vegen og følg retninga til kraftlina opp i Bjønnaskaret mellom Lebergsfjellet og Svartløkfjellet. Stien er merka med raude pinnar i myra eller i trea. Råsa er delvis ganske våt over myrpartia. Når du kjem over skoggrensa, ta til høgre opp mot ryggen av fjellet og følg ryggen framover til varden og turkassa. GPS - sporet etter dette alternativet.

Alt. 2: Frå Liasetra: På toppen av bakken på Liasætra tek du av til høgre mot hyttene til du kjem til samlingsplassen der. Herifrå er turen skilta og merka med raude pinnar i myra (delvis vått), eller dei heng i trea. Høgste toppen ligg langt mot aust, og det er lett å tru at ein er framkomen når ein ser første varden, men det er berre å halde fram mot topp-punktet.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Alt 1: Følg E 39 til Fjellstova på Ørskogfjellet der turen startar.
Alt 2: Ta av frå E 39 i Sjøholt sentrum og følg Solnørdalsvegen (Fylkesveg 104) til Brauta i Solnørdalen. Du kan køyre til Liasetra på bomveg om sommaren. Avgift.

Kvar kan du parkere?

Alt 1: Parkering ved Fjellstova på Ørskogfjellet. Parkeringsavgift.
Alt 2: Parkering på Brauta eller evt. på parkeringsplass like forbi Liasetra. Bomavgift.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Fast grus 2
Dårlig sti 3,2
Lengde tur/retur (km) 5,2
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 60 30
Total stigning 270 Høydemeter

Offentlig transport

Timeekspressen til Ørskogfjellet/ Fjellstova

Mobildekning

Ja

Kart

Ørskogfjellet