Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Storkleiva (139 moh.) fra Aurhola

Om turen

Gradering

Kommune

Ålesund

Type tur

Fottur

Gradering

XX Blå

Lengde tur/retur (km)

6 kilometer

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Utsikt mot Volstad og Longva fra Trollneset/Ramsvika
Noe skog, men Torhild og Haldor ser her over mot Gryta i Haram
Torvløa fra 1800-tallet
Haldor ved Bruarøra

Storkleiva (139 moh.) fra Aurhola

Fotograf: Torhild Thomassen & Hans-Petter Sandseth

Kvifor gå denne turen?

Det er mange grunner til å besøke Ellingsøya.
Min a-ha opplevelse fikk jeg i forbindelse med Emblem IL's turorientering på slutten av '90-tallet.
Turen fra Aurhola/Årset byr ikke på noen store utfordringer. Det er en relativ 'flat' tur. Utfordringen blir å finne turstarten fra traktorveien. Denne er ikke skiltet eller merket.
Denne stien blir ofte referert til som "4H-stien", da det stort sett er 4H-ere som går her. Stien leder mot 4Hs hytte på Ramsvikneset/Trollneset. Tømmeret til hytta ble i sin tid fraktet fra sjøen og opp til hyllen den ligger på. Det var nok et stort prosjekt den gangen det foregikk.

Den første delen ut mot Storkleiva foregår i skogsterreng, som reduserer utsikten. Ikke mye å se - unntatt skog.
Derimot, etter Storkleiva og ned mot 4H-hytta på Trollneset/Ramsvikneset kommer du ut på en hylle med relativ god utsikt mot vest.

Fra hytta og sørover går turen langs Ramsvika, oppe i høyden. Her er det luftig! Flott utsikt utover Grytafjorden.
Fra Ramsvika til Bøskaret passerer du ei stor myr. Her er det mange flotte fotomotiv. Ikke umulig at skogsfugler spiller her om våren.
På vei opp mot toppen av Bøskaret/Brauta (124 moh.) passerer du et flott tjern. Fra Bøskaret er det veldig god utsikt over myra nedenfor, samt fjella i Haram! Det er også god utsikt sørover mot Sunnmørsalpene.
Neste attraksjon er 'Torvløa', som er et flott turmål i seg selv. Se informasjon nedenfor, under 'Kulturminner', samt bildet.
Den siste kilometeren fra Torvløa og ned igjen til startpunktet byr ikke på noe spesielt.

NB: det er lagt ut flere 'poster' (cacher) langs denne ruten. Se http://www.geocaching.com for ytterligere informasjon. Det er gratis medlemskap, med mulighet for å oppdage helt nye sider av Norge, og Sunnmøre!

Kvar i terrenget går turen?

Alle stikryss er merket av i GPX-filen. Har brukt en spesiell GPS på denne turen, og fotografert skilt/veimerker. Håper at disse også kommer med i sporloggen som du laster ned.
Skal bli spennende å se om dette fungerer!

Fra Aurhola følger vi en traktorvei ca. 800 meter. Her må man bruke øynene godt for å få øye på stien. Dette er i grunn kun et tråkk, som ikke er veldig tydelig, men bruker du øynene vil du kunne oppdage det.
Hvis du ikke finner denne starten kan du bare gå en ca. 250 meter tilbake til du ser et skilt som peker mot vest. Teksten på baksiden av skiltet sier 'Ramnsb'.
Følger du denne kommer du til et kryss hvor vår nordlige rute kommer inn på den merkede ruten fra skiltet.
Denne stien, på ca. 700 meter ligger også inne som en GPX-log: Storkleiva_fra Aurhola_001.

Vår rute følger i utgangspunktet en umerket sti/tråkk som er nokså tørt frem til nevnte stikryss.
Her møter vi på første merke. Det er en pinne, rødmalt topp, som står i bakken. Du vil finne slike med ujevne mellomrom frem til hytta (privat og låst) på Trollneset/Ramsvikneset.

Her, eller lengre mot syd er det flotte plasser for å raste, med utsikt over fjorden.

Fra hytta og mot Bøskaret sier stien seg selv. Det er verdt å ta en tur fra stien og ned mot myra. Fantastisk skue med mange foto motiv.
Her er trærne sporadisk merket med et gult bånd.
Fra myra og opp mot Bøskaret går du på en tilnærmet kjerreveg.
Oppe på skaret møter du på et kryss, vi tar her mot øst. Skiltet peker mot Torvløa, som er ca. en kilometer fra bilen.

Oppe på selve Bøskaret (124 moh.) er det flere skilt, og ei trimpostkasse for EIL.
Vi fortsetter etter skilta mot Aurhola via Torvløa.

Etter noen få meter kommer vi til et relativt åpent lende, med flott utsikt mot myra vi nettopp har passert, samt et flott skue mot fjella i Haram.
Selv om vi her går høyt oppe er det nok så fuktig, frem til Torvløa. Flere områder er oppgradert med klopper, slik at du kan gå relativt tørrskodd over de verste områdene.

Du står snart ved en ny STOR myr.
Stien går sørover forbi denne og antakelig ned mot Årset.
Vi valgte å gå rett på Torvløa, over denne myra, da vi var skodd for dette, og det ikke var så vått denne dagen. Terrenget er flatt, og det hadde sikkert vært bedre å gå litt mot nord, slik at du går i utkanten av myra mot Torvløa på en våt dag.
Stien over myra, som er inntegnet på kartet, så vi ikke noe til her.

Torvløa er en åpen bygning. Dvs. den består av 3 lukkede vegger. den er åpen mot øst.
Innvendig er det benker langs veggene. Det står et bord m/benk ute. Det er også hengt opp en slenge/disse for ungene i et tre, rett bak løa.

Fra Torvløa er det god skilting og tydelig sti/vei ned mot parkeringa i Aurholen.

Kulturminne

Denne teksten er hentet fra http://www.geocaching.com: http://coord.info/GC361X2

Torvløa oppe på myra ovanfor Årset tilhørte Jensgarden. Ho er antakelig frå 1800-talet. Kvar gard hadde sin eigen torvløe før i tida, så det stod fleire løer oppe på denne myra. På myra gjekk ikkje bytet som elles mellom gardane, så heile myra høyrte ikkje til berre éin gard. Kvar gard hadde ein bit av myra til å spa torv, og sette opp ei eiga torvløe på biten sin.

Torvløa vart brukt til (som namnet tilseier) å lagre torv. I tidlegare tider var det ikkje så mykje trær på Ellingsøya, og ein hadde behov for torv til brensel. Torven vart spadd ut i firkanta blokker av myra og sett opp på skrå til tørk. Når ho var tørr, vart ho stabla inne i løa til vinteren kom. På vinteren vart ho frakta ned til gardane med hest og slede, eller ved bruk av vinsj/løpestreng. Det siste året det var spadd torv her var i 1949. Då tok elektrisiteten for alvor over som varmekjelde.

På 70-talet tok Bjørn Krøvel, rektor ved Stokke skule, initiativ til å få restaurert denne løa. Fleire av dei andre løene var alt falt saman. Han oppmoda elevar og foreldre ved Stokke skule til å ta med seg materiale til restaurering av dette flotte kulturminnet.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Det er flere start steder for å komme til Storkleiva. Denne turen starter fra Aurhola ved Årset. Turstarten er merket med et turskilt med teksten 'Vikenakken'. Det er parkeringsplass/områder på begge sider av hovedveien. Disse er merket med egne veipunkt i GPX filen: 'P Årset N' og 'P Årset S'

Kvar endar turen?

Dette er lagt opp som en rundtur, slik at slutt/start blir det samme.

Kvar kan du parkere?

Det er ingen avgifter i 2014.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Fast grus 0.20
Traktorveg 0.70
God sti 3.10
Dårlig sti 1.00
Myr 1.00
Lengde tur/retur (km) 6 kilometer
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 30 16°
Bratteste helning ned 50
Total stigning 100 Høydemeter

Offentlig transport

Det går busser i området. Se http://www.177mr.no, Busstoppet er oppgitt som 'Årseth'.

Mobildekning

God

Spesielle forhold

Fra hytta på Ramsvikneset/Trollneset er det nok så bratt ned mot fjorden. Her er det greit å holde et ekstra øye med evt. unger.
På vår tur oppdaget vi både, ørn, hjort, orrfugl og tiur!
Går du med hund er det nok best å gå med den i line.

Rullestolbrukere kan bruke den første kilometeren av veien. Det er en brei og god vei mot Årsetneset. Ved enden av veien er det opparbeidet en stor 'snuplass' hvor man kan nyte medbrakt niste.

Kart

O-kart 'Ellingsøy Aust' 1:10000 utgitt av Ellingsøy IL. Ski-gruppa, 'Ålesund' i Norgeserien