Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Storbotnhornet - rundtur frå Grytalisetra

Om turen

Gradering

Kommune

Ørskog

Type tur

Fottur

Gradering

XXXX Svart

Total lengde rundtur (km)

15,6

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Tilbakeblikk mot Sandegga
Storbotnshornet sett frå Grytavasstinden
Ikkje mange namn i denne boka.
Storbotnshornet midt i bildet, sett frå Lauparlægda

Storbotnhornet - rundtur frå Grytalisetra

Fotograf: Odd Arne Maridal og Hilde Sørdal

Kvifor gå denne turen?

Storbotnhornet er den minst besøkte toppen i Ørskog kommune. Fjellet er vanskeleg tilgjengeleg. Her er det luftige parti som krev at du tåler høgde både ved opp og nedstigning. Sikring med tau er å anbefale på 2 -3 utsette punkt. På toppen av Storbotnhornet har du den mest fantastiske utsikt utover i alle himmelretningar. Denne turen er gått som ein rundtur rundt Grytavatnet, Isbotn- og Trollbotnvatnet og du har panoramautsikt til toppane frå ein vinkel du vanlegvis ikkje ser dei. Is og snø ligg lenge i dei minst solrike områda. Snørenner kan brukast for å kome fortare ned og over mot Grytasvasstind. Det er spanande, men pass opp for steinkanten kan kome fort. Ta gjerne med stegjarn, stavar og/eller isøks og bruk utstyret der det trengs.
Turen går over all slags terreng og underlag: god sti, myr, morene, berg, småklyving, ur, snø og luftige parti som krev sikring.

Kvar i terrenget går turen?

Følg ruta som er skildra til Sandegga:
Denne turen er langt på veg den same som turen på Fremste Skorkja og følgjer i starten same råsa som turane mot Grytavatnet og Lauparen. Når du har kryssa den første elva du møter, skal du orientere seg i retning mot sør, mot Litlebotnen. Du kan gjerne krysse både Grytagrova og elva frå Litlebotnen ganske kjapt. Her er det eit stykke dårleg med rås, men held du fram på vestsida av den siste elva du kryssa, finn du etterkvart ei rås mot søraust. Den bør du følgje til er du på høgde med ei hytte (avmerka på kartet på høgde 629). Då dreiar du først mot sør og så mot søraust igjen. Du vil då finne grei rås på austsida av elva heilt til Litlebotnsvatnet.

Ved Litlebotnsvatnet kan du gå rett opp lia / ura langs ryggen opp mot Fremste Skorkja, eller vent til du har kome halvvegs inn i botnen og ser ei grøn skrede som er grei å følgje opp mot bandet mellom Fremste Skorkja og Sandegga. Når du når bandet får du ei fantastisk utsikt mot Storbotnshornet, Grytavasstinden, Svartvassegga, Lauparen og Sunnmørslauparlægda. Går du heilt fram på kanten ser du rett ned i Grytavatnet og vatna i Trollbotnen og Isbotnen.

Toppen av Sandegga har du no søraust for deg. Etter ein knapp kilometer gange og ei enkel oppstigning i ur og fjell, opnar utsikta mot sør og aust seg. Du ser no fjella i Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven.

Følg ryggen nordaustover frå Sandegga mot Storbotnhornet. Her er det ein god rygg å gå på, evt. bruk snøen for å kome ned og fram til neste stigning mot vesttoppen. Det blir bratt med ein gong, men ved å holde ut i sørsida kjem du forbi den første hammaren. Oppe på ryggen igjen er det til tider utsett og du møter etterkvart ein bratt hammar som ikkje kan omgås. Her kan sikring og tau komme godt med om du ikkje har eit sterkt hode for høgder. Ved å følge eit galleri inn i sørsida når du etter dette ei renne som du kan følgje til vesttoppen. Ryggen vidare mot hovedtoppen er bratt og luftig, men ikkje så utsett at bruk av tau vil vere nødvendig her.

Toppen byr på fantastisk utsikt! Ta deg tid til å nyte kjensla av å vere på eit fjell som er ganske unikt og å vere i magiske natur med stupbratte fjellsider og mørke, tildels islagte vatn rundt deg.
Turen held fram på ein rygg nordover med fleire bratte og utsette parti der du må vere svært forsiktig. Opp fra eit markert skar kjem det vanskeligaste punktet på veg mot Tverrbotnsegga. Her vil det igjen være aktuelt å bruke tau for å komme seg opp. Følg deretter ein elegant bua rygg mot Grytavasstind.

Når du er kome over til fjellsida under Grytavasstind, følgjer du traseen til denne turen heim att. Gå rett under fjellutspringa og sjå etter vardar bortover slik at du held rett høgde. Her er det mykje laus småstein og delvis sidebratt. Kryss over vest for Svartvassegga og gå ned i Trongbotnen med Lauparen rett framfor deg. Frå Trongbotnet kan det vere litt sleipt ned eit stykke og så er det god rås heile vegen tilbake til Grytalisetra.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Ta av frå riksveg 650 mellom Sjøholt og Stordal, i Vaksvika. Køyr austover på fylkesvegen mot Tresfjord. Ca. 1,5 km etter Sportskapellet tek du av til høgre mot Grytalisetra. Her er det bomveg med avgift. Køyr til Grytalisetra og parker her.

Kvar kan du parkere?

På Grytalisetra.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
God sti 7
Natur 5,6
Myr 1
Sleipt underlag 2
Total lengde rundtur (km) 15,6
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 200 40
Bratteste helning ned 200 30
Total stigning 1420 Høydemeter

Offentlig transport

Nei

Mobildekning

Delvis

Kart

Ørskogfjellet