Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Averøy

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

4,3

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Husene på Stavneset. Foto: R.S. Berthinussen
Skjømming. Foto: Ole Gammelsæther.
Stavnesets venner. Foto: R.S. Berthinussen
Stavneset fyrlykt. Foto: R.S. Berthinussen

Stavneset

Kvifor gå denne turen?

Stavneset fyr ligger på nordøstenden av Averøya, på Stavneset, om lag fire kilometer sjøvegen fra Kristiansund. Fyret ble tent 1. september 1842. I 1976 ble fyret automatisert og avbemannet. Det er et innseilingsfyr, med en lyshøyde på 21,7 meter over høyvann og lysvidde på 14,3 nautiske mil. I 134 år var Stavneset fyrstasjon hjem og arbeidsplass til fyrvokterne med familie.Hovedhuset nede, annekset og fyrlykta som står i dag ble oppført i 1953. Hovedhuset oppe ved fyret er fra 1894. Mer informasjon, se http://www.stavneset.no

Kvar i terrenget går turen?

Fra parkering ved Lynghaug bedehus går du tilbake vegen du kom kjørende om lag 350 meter. Ta veg til høyre, retning Omnbukta. Se skilt "Stavneset fyr". Følg vegen utover, dette er en privat veg. Du kan tro at du er kommet midt på tunet til folk, og det er du for så vidt, men du skal gå videre. Oppe ved Omnbukta skal du ikke gå videre ned til sjøen, men følge sti som går inn mot venstre, rett ved gjerdet til et hus. Du skal ha gjerdet på venstre hand. Herfra kan du ikke gå deg vekk. Stien går raka vegen helt ut til Stavneset. Langs stien er det satt opp flere bord og benker der du kan nyte utsikten utover havet.

Om Stavneset fyr i Kulturminneatlaset: http://kulturminneatlas.avinet.no/object/dbarticle_preview.aspx?id=81

Biologisk mangfold: Strandeng og strandsump. Se http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00013409.

Kulturminne

Området er rikt på kulturminner. Det er i underkant av 20 registrerte lokaliteter. Bosetting- og aktivitetsmiljø fra eldre steinalder, steinalder og yngre steinalder.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Turen starter fra Lynghaug bedehus. Hit kommer du deg enten med ved hejlp av motorisert kjøretøy, sykkel eller apostlenes hester. Øverst i Omnbukta er det noen få parkeringsplasser til bevegelseshemmede.

Fra Fv64, rett ved Atlanterhavstunellen på Averøysiden, går det vei ut til Futsetra. Se skilt Øksenvågen. Fra Fv64 skal du kjøre om lag 1,5 kilometer. Lynghaug Bedehus er da
på høyre side.

Kvar kan du parkere?

Parker ved Lynghaug bedehus. Gratis parkering.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Fast grus 2,1
Løs grus 2,2
Lengde tur/retur (km) 4,3

Offentlig transport

Det går buss til Atlanterhavstunellen. Se http://www.177.no. Derfra må du gå, løpe, sykle eller sitte på med noen utover til Futsetra.

Mobildekning

Ja.

Spesielle forhold

Stavneset fyrstasjon eies av kystverket men drives av foreningen Stavnesets Venner.

Kontaktinformasjon : Telefon 48246149. Epost : post@stavneset.no.
Vedlikehold og drift foregår på dugnad. Medlemskap er åpent for alle.
Formålet med foreningen er at Stavneset skal være et turmål og møtested som er tilgjengelig for de fleste.
Det er åpent for salg av kaffe og vafler i påska og søndager fra mai til oktober. Åpningstiden er 11-15.
Forbrennings toalett er tilgjengelig i åpningstiden. Flytebrygge er utlagt ved naustet. Brygga er utlagt fra midten av mai til utgangen av september og er tilgjengelig for små båter.
For mere informasjon se: http://www.stavneset.no eller vår facebook side.
Stavneset har blitt et populært turmål og møtested. Antall turgåere har økt kraftig.
Du kan lese om tur til Stavneset i
Olsen og Flovikholm (2010): Din tur! Kultur, natur, litteratur. - De viktigste familieturene på
Nordmøre. (s. 14 f.f.), Undine a.s.

Kart

Averøy kommune har laget eget kart. Se: http://www.averoy.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=600&FilId=1813