Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Norddal

Type tur

Fottur

Gradering

XXX Rød

Gradering for rullestolbrukarar

Ikkje tilgjengeleg

Lengde tur/retur (km)

10 km

Lengde en vei (km)

5 km

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Innskriving i turboka på Solskaret. Skorene i bakgrunnen
Frå siste etappen mot Solskaret. Her kan det liggje snø lenge
Fjellidyll halvvegs mot Solskaret
Like etter turstarten. Fin utsikt over øvre Eidsdal
På Solskaret med utsyn over Sunnylvsfjorden

Solskaret

Fotograf: Merete Løvoll Rønneberg

Kvifor gå denne turen?

Turen til Solskaret går i hjertet av verdsarvområdet Geirangerfjorden med omland. Turmålet ligg på kanten (skaret) ut mot Sunnylven, og her er eit svært flott utsyn. Frå Solskaret ser ein òg over mot Åkneset, den største kjende geofaren i Noreg. Her trugar eit større fjellparti med å falle ut i fjorden, og ved det verst tenkjelege scenariet kan dette medføre flodfølgjer som når 80-100 høgdemeter opp terrenget i bygdene Hellesylt og Geiranger.
Turen inn til Solskaret går i variert fjellterreng, og eit godt inntrykk av fleire av dei naturverdiane som ligg til grunn for at området kom på Unesco si verdsarvliste i 2005. Fjellpartiet Skorene, som du vil ha i ryggen på vegen opp til turmålet, er kjent som dei mest karakteristiske fjella i verdsarvområdet. Svartevatnet og Oaldsvatnet ligg som fine avstikkarar frå turruta, begge gode fiskevatn. Innover det slake dalføret mot Solskaret, ser ein korleis breen har arbeidd og forma ryggar og botnar, og skura mot bratte fjellsider.
Fyrste delen av turen går du like ved telefonstolpane som vart sett opp på dugnad for å få line til Oaldsbygda i 1930.Turmålet ligg på 1245 m.o.h. så her kan vere friskt vêr sjølv på ein sommardag.

Kvar i terrenget går turen?

Turen startar på rasteplassen på Eide, like ved Eidsvatnet. Her er det god plass til å parkere, og fylkesvegen går rett forbi. Før du startar, kan du her studere informasjonstavla med flyfoto som syner turruta. Du går fyrst sørover langs vatnet før ei god rås svingar opp/vestover ved nokre hytter. Vidare følgjer du råsa til ein lokal turpost på Eidsheia. Denne etappen er den brattaste på turen, og lokalfolk reknar gjerne ein times tid opp hit. Frå Eidsheia held du fram langs ryggen vidare mot vest. Etter eit stykke kjem du til botnen av stigninga opp til Oaldsvatnet, og det vert meir steinete. Her deler ruta seg. No skal du dreie innover dalen, ikkje opp mot Oaldsvatnet. Ruta innover går dels i steinur, og store delar av sommaren ligg her noko snø. Ruta er merka med raud v (verdsarv), men her er inga klar rås. Du følgjer etter kvart det lågaste området i dalsøkket, og ruta siktar seg inn mot bandet/skaret helt inst. Ein varde markerer turmålet.

Kulturminne

Telefonlina til Oaldsbygda vart sett opp på dugnad i 1930. Mange bønder i Eidsdal stilte då med hest for å drage opp telefonstolpane. I lokale dagbøker står det skrive at "det var ei lukke mange av merrene ikkje gjekk følltunge dette året", for stigninga opp til Eidsheia er bratt.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Turen startar på rasteplassen ved Eidsvatnet i Eidsdal. Startpunktet ligg om lag 10 kilometer frå Eidsdal sentrum, i retning mot Geiranger.

Kvar kan du parkere?

Rasteplass ved Eidsvatnet. Her er òg toalett i sommarhalvåret (SVV)

Rute på kart

Underlag Lengde i km
God sti 3 km
Natur 2 km
Lengde tur/retur (km) 10 km
Lengde en vei (km) 5 km
Stigning meter grader
Total stigning 820 m Høydemeter

Offentlig transport

Søk på http://www.frammr.no
Det går rutebuss like forbi startstaden, men ikkje mange gongar pr. dag.
Busskur på den andre sida av elva for rasteplassen

Spesielle forhold

Ynskjer du ein rundtur, kan du gå attende via Nonshornet: Frå solskaret kryssar du over terrenget mot nordaust; bittelitt stigning i starten, deretter held du høgda til du ser ned mot ryggen av Nonshornet. Så litt unna (kanskje ein snøbre å skli på?), før du følgjer den breie ryggen vestover til toppen som ligg med flott utsyn over Eidsdalen. Denne etappen er ikkje merkt. Frå toppen er det merka rute nedatt til Eidsheia. Ruta kjem inn på ryggen med telefonstolpane litt vest for den lokale turposten på Eidsheia. Merk at du her må krysse ei elv før du kjem innatt på "Solskarruta". Det er sjeldan her er så stor vassføring at det er problem å krysse.

Kart

Turkart for Norddal kommune 1:50.000 Turkart for Stranda kommune 1:50.000 Tafjordfjella turkart 1:50.000