Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Slagneshornet frå Slagnes, rute 80

Om turen

Gradering

Kommune

Vanylven

Type tur

Fottur

Gradering

XX Blå

Lengde tur/retur (km)

6

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Slagnes sett frå Klomra.
Flott utsikt frå Slagneshornet.
Utsyn frå Slagneshornet mot Slagnes og Vanylvsfjorden.
Flyfoto viser kvar ruta går.

Slagneshornet frå Slagnes, rute 80

Fotograf: John Willy Klungre/Oddvar Strand, Steinar Slagnes

Kvifor gå denne turen?

Ein fin rundtur frå kyrkja på Slagnes til Slagneshornet, eit utsiktspunkt der ein har panoramautsikt mot Vanylvsfjorden. Lettgått vidare mot fjellveien som ein går ned att.

Kvar i terrenget går turen?

Frå parkeringsplassen ved Vanylven kirke går ein sørover 200 m før ein tar av til venstre opp til eit gamalt gårdstun. Der går ein langs skogkanten opp til Fylkesvei 61. Her krysser ein vegen. Vær forsiktig da det er nær svingen. På den andre sida av Fv 61 går ein mot aust. Herfra er det merka rute heilt til ein kjem inn på fjellvegen ved Vikevatnet. Etter om lag 400 m kjem ein opp til ein liten fjellhammar som heiter Klomra. Her svingar stien vidare mot sør i retning Slagneshornet. Frå parkeringa ved kirka til Slagneshornet er det om lag 1,7 km. Oppe på Slagneshornet kan ein nyte panoramautsikt både sørover, nordover og vestover ut Vanylvsfjorden og mot Stadlandet. Frå Slagneshornet går ein vidare i retning mot Vikevatnet Det er ikkje så god sti her, men lettgått og godt merka. Nesten på høgste punktet går ein forbi ei oppkome. Når ein kjem inn på fjellvegen går ein på denne til ein er nede på fylkesvegen igjen, krysser Fv 61 og går kommunevegen tilbake til kirka.

Om ein vil ha eit lettare alternativ kan ein køyre bomvegen opp til Vikafjellet, parkere der, og gå den merka ruta mot Slagneshornet.

Kulturminne

Slagnes var fra gammelt av et senter med offentlige kontor og handelssted. Det gamle sjøbumiljøet på Slagnes danner et gamalt bevart sentrum.

Vanylven kirke er en langkirke fra 1863. Den er hovedkirka for Vanylven sogn og ligger på Slagneset. Noe av inventaret, bl.a. den gamle kirkeklokka, ble flyttet fra kirka på Åheim, St. Jetmunds kirke. Taket på kirka ble nytekt med skifer i 1868. Kirka har pipeorgel innkjøpt i 1908. Ny kirkeklokke ble innkjøpt etter at den gamle ble øydelagt i 1892. Siden 1952 er det bygget nytt sakresti og våpenhuset er blitt reparert. Byggverket er i stein og har 320 plasser.

Torvteiger
På Vikafjellet mellom Slagneshornet og Vikevatnet ser ein tydelige spor etter torvteiger.
Det har vært torvskjæring helt inntil Slagneshornet (Hornmyra). Langs fjellkanten sørover i retning Åheim gikk det ned flere løypestrenger for frakting av torv. Det lå mange torvhus i hele området , men det er bare rester å finne igjen nå.

Uttak av stein
Det gikk tidligere en kjerrevei fra kirka og rett oppover mot fjellet. Kjerreveien slynget seg oppover og er for det meste gjengrodd nå. Denne ble benyttet for å frakte stein fra Hestehammaren oppe under fjellet og ned til kirka. Både kirka og kirkegarden ble bygget med
stein fra Hestehammaren. Selve hammeren kan sees som en vinkelformet fjellvegg oppe i fjellet.

Gammel brønn
Omtrent 100 meter ovenfor riksveien, går stien forbi den gamle brønnen til Slagnes. Brønnen tok vann fra oppkomer ovenfor brønnen, og vannet ble ledet til en nedre brønn ovenfor kirka.

Rullesteinstrand.
Bortenfor løa til gårdstunet en passerer i starten av turen ligger et område kalt Kampå. Noen trodde dette namnet stammet fra et vikingslag, men har sin opprinnelse fra funn av slipte runde steiner (kampesteiner) som en fant under åkeren her. Steinene er rester fra en rullesteinstrand fra tiden da havet var betydelig høyere enn i dag.

Oppkome
Stien fra Slagneshornet mot dyrkingsfeltet på Vikefjellet går nesten på høyeste punktet forbi en oppkome. Denne ble tidlegare holdt open slik at både folk og dyr kunne finne vann der.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Slagnes ligg ca. 4 km nord for Åheim. Det er skilta avkøyring både nord og sør for Slagnes på Fv 61. Parker ved Vanylven kirke.

Kvar kan du parkere?

Gratis og god parkeringsplass ved rutestart ved kirka på Slagnes.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 1,7
Fast grus 1,4
Traktorveg 0,4
God sti 0,3
Dårlig sti 1,4
Natur 0,8
Lengde tur/retur (km) 6
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 60 25
Bratteste helning ned 55 20
Total stigning 325 Høydemeter

Mobildekning

Ja

Kart

Turkart: På tur i Vanylven – kan kjøpast i butikkar og bensinstasjonar i Vanylven