Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Kristiansund

Type tur

Fottur

Gradering

XX Blå

Lengde tur/retur (km)

3

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Det er flott å løpe ut til turkassen. Foto: Olav Bjerkan.
Ut mot havet. Foto: Olav Bjerkan.
Turkasse: Trimboka er plassert helt ute på enden av Skorpa. Foto: Olav Bjerkan.
Kulturminne: Rester fra okkupasjonstiden 1940-45 i form av skytestilling . Foto: Olav Bjerkan.

Skorpa

Kvifor gå denne turen?

Turmålet er den østligste haugen på Skorpa, Pikhaugen, med steinvarde og rester fra okkupasjonstiden 1940-45 i form av skytestilling og noe piggtråd i terrenget. Her er vår postkasse med bok og registreringsmuligheter. Fra Pikhaugen er det flott utsikt over havet, mot Håskjæran samt Tustna i øst.

Skorpa er et berglendt og snaut kystlandskap mot storhavet. Det er flere småholmer langs stranda. Området har mange sportsfiskeplasser. Her er og fine badeplasser, når det er godt vær. Nordsiden av Skorpa er viktigst som friluftsområde.

Kvar i terrenget går turen?

Vi anbefaler å følge høydedragene midt på Skorpa fram til turmålet. Fra Skorpaveien følges stien rett frem, til venstre for de gamle klippfiskbergene ovenfor bebyggelsen, gjennom noen grøntområder (fra det tidligere gårdsbruket) mot høyderyggen på Skorpa.

Du kommer nå opp på Langhaugen med en oppmurt varde. Fortsett langs høyderyggen, du må krysse ei myr mot venstre, og fortsetter opp over neste rygg. På siste delen går stien i en bue mot høyre. I et stidele mellom haugene skal du svinge skarpt til venstre. Stien går så i en liten sving mot venstre før den dreier opp mot Pikhaugen med steinvarden.
 
Et annet alternativ er å følge stiene (NB! Noen våte partier) til venstre ned mot badeplassen Valan på yttersiden (nordsiden) av Skorpa med byens varmeste vann – egne naturlige basseng for de svømmedyktige (Storvalan) og for de minste barna (Litjvalan). I rolig vær kan en stupe ut i selve Atlanterhavet. Her er også fine steder å fiske med stang. Følger en svabergan østover langs storhavet helt mot enden av Skorpa (Skorpenden), kan en til slutt gå opp til Pikhaugen.
 
Det anbefales å kombinere de alternative rutene!
 
Langs alle alternativene er det partier med kupert terreng. Middels krevende løype. Etter regnværsperioder kan det være enkelte våte partier som må forseres.

Kulturminne

Tolv automatisk fredet lokaliteter. Elleve av disse er bosetning-aktivitetsområder fra Steinalderen, ett er automatisk fredet funn fra Jernalderen. Området Stormyra, mot Nordsundet, har elleve lokaliteter.
Se: http://www.kulturminnesok.no/ for mer informasjon.

Steinvarde og rester fra okkupasjonstiden 1940-45 i form av skytestilling og noe piggtråd i terrenget.

Klippfiskberg.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Kjør Rv70 Wilhelm Dalls vei. Fra Kristiansund skal du ta til høyre rett før Nordsundbrua og kjøre inn under veien og inn på Bentnesveien. Fra Molde kjører du av til høyre rett etter Nordsundbrua og inn i Bentnesveien. Kjør veien ned mot Skorpaveien. Ta til venstre og parker i Dunkarsundet, ved småbåthavne, ret før den lille brua over til Skorpa. Turen starter herfra. Gå opp Skorpaveien. Stien starterrett ved bolighus i enden av Skorpaveien.

Kvar kan du parkere?

Parker ved småbåthavna i Dunkarsundet eller ta buss til Skorpa. Busstopp i Skorpaveien.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,5
God sti 2,5
Lengde tur/retur (km) 3

Offentlig transport

Se http://www.177.no Buss til Skorpa. Busstopp rett ved bru i Skorpaveien. Kort vei opp Skorpaveien frem til startpunkt for turen.

Mobildekning

Ja

Spesielle forhold

Turen er beskrevet med fotoillustrasjoner i ”Turbok for Kristiansund og Omegn” (Turbokforlaget, Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen, 2008), sidene 12-14.

Kart

Turkart for Kristiansund og omegn.