Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Kristiansund

Type tur

Fottur

Gradering

XX Blå

Gradering for rullestolbrukarar

Ikkje tilgjengeleg

Lengde tur/retur (km)

2,9

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Urskog og stor stein. Foto: Korman Garshol
Merking med bånd. Foto: Korman Garshol
Turkasse og utkikkspunkt. Foto: R.S: Berthinussen.
Utsikt fra Sildvolnesåsen. Foto: Korman Garshol

Sildvolnesåsen

Kvifor gå denne turen?

Dette er en tur inn i en eventyrlig urskog. Unger i alle aldre vil elske turen inn i dette området.

Friluftsområde Gjengstøbukta - Sildvolneset, strandstrekning på vestsida av Frei. Strekninga er kupert og skogkledd, vesentleg med furuskog, men og ein del lauvskog. Området er et attraktivt friluftsområde med gode fiskeplasser langs stranda.

Biologisk mangfold: Rik edellauvskog. En større hasselbestand i sørvesthellinga ved Sildvollneset. Furu og hassel dominerer. I tillegg er det noe osp, bjørk og rogn. I feltsjiktet forekommer bl.a. myske og skogvikke. For mer info., se: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00013373

Vinteroppholdssted for hjort. Se: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BA00059466

Kvar i terrenget går turen?

Turen starter i Flatøyveien (Møst) der du parkerer. Se beskrivelse startsted.

De første 50 metrene går langs Flatøyveien og skilting Sildvolnesåsen fører frem til engmark. Følg tydelig vei over enga som fører til en mye brukt sti. Følg sti. Du kommer snart til et stiskille. Om du går rett frem går du i en bue rundt Sildvolnesåsen og kommer opp mot toppen. Om du holder til venstre kommer du opp bratta rett mot toppen. Stien rett frem er noe lettere, men noe lengre, før du når toppen. Rundturen er veldig fin.

Stien er merka med røde/hvite plastbånd. De er godt synlig. På toppen av åsen er det en flott utkikksplass hvor kassa er plassert. Her er det utsikt mot både Averøya og Kristiansund sentrum.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Posten ligger på nordøstsida av Sildvolnesåsen på Frei. Turen starter ved parkeringsplass høyre side av Flatøyveien (nedenfor Litlevik).

Fra Kristiansund sentrum følges Rv. 70 mot Krifast. Etter Storbakken følges skilting merket Møstavågen til høyre. Kjør forbi Endreset besøksgård (Møstveien) til du kommer til et veikryss hvor skiltet Møst står. Ta til venstre og kjør 50 meter. Parkeringsplass sees da på høyre side. Fra Krifast etter tunnelen omlag 700 meter følges skilting til Møstavågen inn til venstre. Følg da samme rute som beskrevet ovenfor.

Kvar kan du parkere?

Parkering på privat grunn i Flatøyveien. 50 meter til høyre etter veiskille med skilt mot Møst. Ingen p-avgift.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt ,1
God sti 2,8
Lengde tur/retur (km) 2,9

Offentlig transport

Buss. Se http://www.177.no. Busstopp ved Møst.

Mobildekning

Ja.

Kart

Norge - serien 103 Kristiansund 1:50 000