Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Sunndal

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

1,8

Lengde en vei (km)

0,9

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Øverhaugen
Start og parkering
Løa  på Seterhaugen

Seterhaugen

Kvifor gå denne turen?

En kulturhistorisk opplevelse i storslått natur!

Kvar i terrenget går turen?

For den første turen til Seterhaugen anbefales det, fra parkeringsplassen, å gå til venstre og følge skogsbilveg et stykke. Deretter kommer du over på en svært tydelig sti. Etter ca. 40 minutter anbefales det å ta en avstikker til venstre, til Ivarløa. Her er det et imponerende skue over Sunndalsfjorden. Etter totalt en liten times gange er du på Seterhaugen.

Kulturminne

Like ved Seterhaugløa ble det i 2006 funnet en noe underlig stein. På Seterhaugløa står det ei pil som peker mot utsiktsplass. Litt til venstre for denne plassen, samme høyde, finner du en merkverdig stein. Denne har mange tydelige «skåler». Arne Innerdal har kontaktet arkeolog og sendt inn bilder av steinen. Fra Ryfylke er det funnet lignende runde skålformede fordypninger, hugget inn i stein. Om dette er naturens verk eller, som det antydes fra arkeologer, at «Skåler» er hugget inn for å ha en magisk eller religiøs betydning, er usikkert. Det antydes også at steinene kan ha vært et ledd i soldyrkingen eller for å framkalle fruktbarhet hos dyr. Men fortsatt er dette en uløst gåte. Det er utført et beundringsverdig dugnadsarbeide på de gamle løene. Fram til midten av 1980 årene var løene, (Iverløa, Seterhaugløa og Øverhaugløa) preget av forfall. Lokale krefter utførte i løpet av en 10 års periode et stykke arbeide, med 2000 dugnadstimer, som turgåere i ettertid har stor glede av. Det er en av grunnene til å anbefale denne turen. Løene står åpne. Ta med liggeunderlag og sovepose dersom det velges overnatting.

Litt gammel historie:
Under gården Opdøl var det fra før midten av forrige århundre mange husmannsplasser.
De fleste av disse bruka hadde noen få husdyr, men de hadde svært lite jord på hjemmplassen.
Plassene fikk tildelt teiger i utmarka, hvor de kunne slå graset i «jotene» (teiger). Det ble satt opp små løer på disse teigene, hvor graset ble tørka. I mars måned, på skareføre, dro husmennene til fjells, lastet opp høyet på «sloer» (graset ble surret fast på en doning av
riskvister) og frakta ned til bygda. Den siste slåtten på Seterhaugen var i 1946.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Ta RV 70 fra Sunndalsøra og kjør i retning Kristiansund ca. 9 km til Gjersvoll. Ved rødt hus og
buss-skur tar du av til høyre og du passerer åpen bom på sideveg. Kjør noen hundre meter
til parkering på Nebba (Arne Innerdalen). Her finner du opplysningsskilt for turen og en god
parkeringsplass.

Kvar kan du parkere?

Ingen avgift,

Rute på kart

Underlag Lengde i km
God sti 1,8
Lengde tur/retur (km) 1,8
Lengde en vei (km) 0,9
Stigning meter grader
Total stigning 251 Høydemeter

Spesielle forhold

Om en vil utforske området mere:
Turen kan gå videre oppover fra Seterhaugen og etter kort tid en litt bratt bakke. Her anbefales det å ta av stien og gå til venstre, til Stigaløa. Dette er en liten rundtur og man kommer senere tilbake til hovedstien til Øverhaugen, hvor det på ny er et imponerende skue.
Fra Øverhaugløa kan turen forlenges til Grøvelnebba eller til Mohaugen og eventuelt ned til Durmålhaugen og videre ned på vegen til Innerdal. Hele turen tar 5-6 timer. På hjemturen, fra Øverhaugløa, kan det velges en ny trase, ved å ta stien som først går i østlig retning (mot Sunndalsøra), for senere å komme tilbake til hovedstien til Seterhaugen. Dette er nok en liten rundtur. Vel nede på Seterhaugen kan en på ny velge en ny sti for hjemturen. En går til venstre for løa på Seterhaugen, lengre øst sammenlignet med oppturen. Her finnes det også en tydelig sti, som ender på parkeringsplassen. Denne nedfarten har et litt luftig, men ufarlig, parti.

Kart

M711 Blad 1420lll