Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Røfsdalsætra- Lundagjerde

Om turen

Gradering

Kommune

Vanylven

Type tur

Fottur
Sykkeltur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

11,2

Lengde en vei (km)

5,6

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Rasteplassen ved hjertesteinen.
Kredefest: spennande å sjå kva fangst ein får i nota.
Lundagjerde ein novemberdag.
Nokre av hyttene på Røfsdalsætra.

Røfsdalsætra- Lundagjerde

Kvifor gå denne turen?

Bomvegen til Røfsdalsætra er ein mykje nytta turveg. Her kan du gå eller sykle, og vegen er fast og fin og egnar seg også for dei med barnevogn. Myklebust sameige har plassert ut rasteplassar i området og den fyrste finn du nokre hundrede meter framom inntaksbassenget til Syvde vassverk. Her finn du og hjertesteinen og er du i det romantiske hjørnet må du stoppe litt her. Lenger inn i dalen, fram om vatnet kallast det Buholm. Her har Myklebust sameige plassert nok ein rasteplass ved murane til ei gamal gjetarbu. Den siste rasteplassen finn du ved vegenden, på ei idyllisk grasslette ved elva og ei bjørk med særpreg. Kvar haust inviterar grunneigarane i Myklebust sameige til Kredefest. Då vert det kasta med not og alle får forsyne seg med steikte krede

Kvar i terrenget går turen?

Frå Syvde går det ein bomveg fram til Røfsdalsætra og vidare forbi Sætrevatnet til vegenden ved Lundagjerdet. Vegen har jamn stigning fram over Gåtå, som vegen til Røfsdalsætra kallast. På Røfsdalsætra vidar dalen seg ut på ei slette og vegen er flat innover Stuttestranda langs vatnet, forbi Buholm. Herifrå går vegen langs elva inntil den ved Holeskylet stig bratt oppover til Solglytt. Her er vi på vegens høgaste punkt og herfrå er det ikkje mange hundrede meterane til vegenden og parkeringsplassen i Lundagjerde.

Kulturminne

Den gamle sætrevegen vart øydelagt og vekkvaska av storflaumen i 2004. Dei høge skjeringane på begge sider av vegen- elva vitnar om elva sine herjingar. På Røfsdalsætra vil du sjå gamle sel, men også moderne hytter. Mellom sætervollen og elva, og lenger innover imot Buholm vil du finne spor etter torvskjering. I Buholm står murane etter ein gamal fjøs som vart brukt til mjølking av kyr som var på beite. Ved Holeskylet er det ein stor stein der gjetarar og mjølkarar kunne søke ly for veret.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Sætrevegen er bomveg og startar på Smedbøen, der fylkesvegen svingar til høgre imot Sørdalen. Røfsdalen er eit fint utgangspunkt for korte og lengre fjellturar, og det er tilrettelagt for parkering på Røfsdalsætra og i Lundagjerde. I Røfsdalselva og i Sætrevatnet kan du prøve fiskelukka. Vassdraget er lakseførande so hugs å kjøp fiskekort hos Myklebust sameige eller hos Sørdal Kjøtt.

Kvar kan du parkere?

Du kan parkere langs Sætrevegen i området der Myklebust sameige har kassa for vegavgift. Sjå til at store køyretøy kan passere.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Fast grus 5,6
Lengde tur/retur (km) 11,2
Lengde en vei (km) 5,6
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 400 20
Bratteste helning ned 400 20
Total stigning 300 Høydemeter

Kart

Turkart: På tur i Vanylven – kan kjøpast i butikkar og bensinstasjonar i Vanylven