Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Ørskog

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

2,2

Skriv ut Kjørebeskrivelse
Om våren er det mykje kvitveis langs postvegen, - her rett nord for Kleivane, det høgste punktet på vegen mellom Sjøholt og Amdam.

Postvegen

Kvifor gå denne turen?

Lett turveg, men noko tungt på grunn av stigninga.

Kvar i terrenget går turen?

Denne delen av Postvegen startar på Russebøen og tek av frå skogsvegen som fører til Hestvika. Du tek av til venstre ved Sjøholt Camping, opp ei til dels bratt stigning på det som var ein kjerreveg. Ørskog kommune, skuleelevar, lag og organisasjonar har siste åra kvista og opparbeidd vegen til om lag den standard han ein gong hadde. Underlaget er delvis grasdekt og bakkane opp til toppen er eit godt middel til å få opp pulsen.

Kulturminne

Postvegen gjennom Ørskog, er ein bit av den gamle postruta mellom Bergen og Trondheim og vart bygd rundt 1780. Vegen startar i fjøra på Amdam. Dit kom posten sjøvegen frå Stranda. Så går vegen over markane på Amdam og Nedrevoll, til han går over høgdedraget Kleivane (høgste punktet på turvegen), mot Sjøholt. Der går han forbi prestegarden og vidare opp Landedalen til Vestnesgrensa på Ørskogfjellet. Også delar av denne strekninga er opparbeidd i seinare tid.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Frå sentrum følgjer du skilting til Sjøholt Camping, forbi Ørskog kyrkje og Ørskog prestegard. Før Sjøholt skule svingar du først til høgre og så til venstre i retning Ørskoghallen og Ørskog stadion.

Kvar endar turen?

Ein kvilebenk er plassert på toppunktet, og her finn du også turpostkasse.

Kvar kan du parkere?

Du kan parkere ved fotballbana.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,6
Fast grus 0,2
Traktorveg 1,4
Lengde tur/retur (km) 2,2
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 100 10
Total stigning 80 Høydemeter

Offentlig transport

Timeekspressen til og frå Sjøholt sentrum.

Mobildekning

Ja

Spesielle forhold

Med postvegen som turveg, tenkjer ein oftast på den delen som går mellom Russebøen og Nedrevoll/Amdam. På Nedrevoll startar turvegen like ved eit privathus 300 m frå vegkrysset med riksvegen på Vallbøen (Skilting til Gausneset.). På denne sida er det ca. 5 min. å gå til høgste punktet.

Kart

Ørskogfjellet