Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Midsund

Type tur

Fottur

Gradering

XXX Rød

Gradering for rullestolbrukarar

Ikkje tilgjengeleg

Lengde en vei (km)

6,7 km

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Opstadhornet

Kvifor gå denne turen?

Opstadhornet er med sine 737 moh den høgaste toppen på Otrøya og i Midsund kommune. Toppen er kjend på grunn av eit stort parti av fjellet som har løsna og glidd ut. Dersom utglidninga fortsett og fjellstykket går i fjorden, vil flodbølger truge Molde og omliggende land.

Kvar i terrenget går turen?

Turen startar frå parkeringsplassen ved kapellet. Følg tursti som leder mot traktorveg/ turveg og vidare oppover dalen. Det er drøyt 3 km til Heggdalsvatnet.
Frå Heggdalsvatnet følgjer du felles sti mot Opstadhornet og Heggdalshornet. Følg stien oppover mot Råkbakken og Slettheia. Denne stien er merka, men kan være vanskelig å følgje heile tida. Siste stykket opp til Slettheia er stien vanskelig å følgje, men gå bare mot toppen av Slettheia og drei mot Opstadhornet så kjem ein inn på stien igjen. Siste partien opp er forholdvis bratt, men ikkje vanskeleg å ta seg fram.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Det er parkeringsplass ved Kappelet på Nord-Heggdal. Den skal vere godt merka i frå hovedvegen.
I frå kappellet er det laga tursti som knyter seg på resten av stinettverket i Nord-Heggdal.

Kvar kan du parkere?

Parkeringsplass ved kapellet, Nord-Heggdal.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Traktorveg 3,2
God sti 3,2
Dårlig sti 0,3
Lengde en vei (km) 6,7 km

Spesielle forhold

Området som geologene har vurdert som rasfarlig, ligger vest av topp-punktet og er på ca 700x700 meter. Flaket er på ca 15-20 millioner m³ og har glidd ut 30-40 meter over et tidsrom på flere tusen år. Geologene trodde utglidingen hadde stabilisert seg, men GPS-målinger (2003-2006) visste noe annet. Målingene indikerte bevegelser i noen av målepunktene i øverste platået. Det er også utført geofysiske målinger som bekrefter en dyptliggende bruddsone.

Et ras fra Oppstadhornet vil i tillegg til å rasere Opstadbygda, forårsake en gedigen flodbølge som vil ramme store områder. Bølgeprognoser viser oppskyllingshøyder mot land mellom 10 og 30 høydemeter på 3 forskjellige steder i Romsdalsfjorden. I sentrum av Molde ville bølgen bli på 10-15 meter dersom hele flaket raser i sjøen. Konsekvensene ville bli meget store.

Bølgeprognosene har ført til at nytt sykehus i Molde ikke blir lokalisert nær sjøen. Selv om sannsynligheten for skred er lav, så blir risikoen likevel høg på grunn av de enorme konsekvensene

Kart

Turkart 1:50 000 Harøyfjorden