Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Stordal

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Gradering for rullestolbrukarar

Ikkje tilgjengeleg

Total lengde rundtur (km)

2

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Øyna rundt

Fotograf: Christer Lundberg Nes, Friluftsrådet.

Kvifor gå denne turen?

Øyna rundt er ein lett rundtur på 2 km langs grusveg. Øyna ligg i Langsæterområdet som har to store stølar, Pusken og Kvitlane. Pusken ligg lengst mot nord. Mellom stølane ligg deltaområdet Øyna. På Øyna er det lagt til rette med m.a. gapahuk, toalett, bålplass, bade- og fiskemuligheiter.
Langsæterområdet er utgangspunkt til mange flotte turar. Både rolege turar, toppturar og overgangsturar, m.a til Tresfjord, Innfjorden og Valldal.

Kvar i terrenget går turen?

Frå parkeringsplassen ved Puskebrua går du over brua og tar til høgre langsmed elva på grusveg,
Gå langs elva og etter om lag 700 meter kjem du til ei bru som du går over og kjem til Kvitlestølen. Her finn du turkassa på ein liten parkeringsplass øvst på stølen. Vidare går du nedover stølen. Etter om lag 700 meter kjem du til eit kryss og treff Langsætrevegen. Ta til høgre og nye 700 meter tilbake til parkeringsplassen.
Sjølve Øyna-området dekkjer eit mindre areal enn den rundturen som her er beskreve. Her er råser og gangbruer i Øyna som er lette å finne og terrenget er lett å orientere seg i.
Øyna, med gapahuk og bålplass, finn du lettast når du startar frå Puskebrua og går langs elva mot Kvitlane. Etter 200 meter tar du av ein stikkveg til høgre. Du når også lett Øyna frå Kvitlestølen.

Kulturminne

Sætergjerda, med dei karakteristiske steingjerda og dei gamle sela som framleis står att, er flotte kulturminne frå tida med stølsdrift. Annakvart år arrangerar Stordal sogelag Langsæterdagane med gamle tradisjonar, liv og røre på stølane. Her kan du lese meir: http://stordal.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=2&AId=3571&Back=1

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Frå Fv 650 på Mo, tar du av til fylkesveg og køyrer fram mot Overøye. Fortsett ca. 1,9 km frå Arena Overøye på Langsætervegen mot Puskestølen. Parker før Puskebrua og gå over den. Ta til høgre og gå på grusveg ved elva.

Kvar kan du parkere?

Ved Puskebrua. Parkeringsavgift kr. 50,- (automat).

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Fast grus 2
Total lengde rundtur (km) 2

Mobildekning

Ja

Spesielle forhold

Øvre Stordal, Langsætrane og Øyna har også eige turkort, som kan lastast ned som pdf-fil frå http://www.friluftsraadet.no

Kart

Turkart Ørskogfjellet