Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Ørnetua – frå Kilebrekka – rute 69

Om turen

Gradering

Kommune

Vanylven

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

6

Lengde en vei (km)

3

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

God utsikt mot fjelltoppane, og nedover mot Syltedalen m.m. allereie kort tid etter start.
Siste halvdel av turen er det svært lett terreng.
Frå Ørnetua er det vidt utsyn mellom anna mot Åheim. Skjevatnet nede til høgre.
Turen startar på Kilebrekka.

Ørnetua – frå Kilebrekka – rute 69

Fotograf: John Willy Klungre

Kvifor gå denne turen?

Lett familietur utan dei lange motbakkane, og med sluttmålet berre 157 høgdemeter høgre enn startpunktet. Startpunktet er godt skilta, og turen er godt merka med blå merkepinnar eller blå malingflekkar på steinar eller liknande Allereie etter 200 meter får ein flott utsikt over Syltedalen og Sylte, og vidare nordover mot Fiskå. God utsikt er det jamt over heile tida fordi ein mesteparten av tida går langs ryggane mellom dei små fjelltoppane. Dette er ei av dei 3 rutene som går til Ørnetua. Av dei 2 andre rutene startar den eine fremst i Syltedalen, og den andre startar i Gusdalen på Åheim like ved olivindagbrotet til Sibelco Nordic.

Kvar i terrenget går turen?

Turen startar på Kilebrekka. Kilebrekka er det høgste punktet på vegen som går mellom Syltedalen og Sørdalen. Ein kan køyre til Kilebrekka både frå Syltedalen og Sørdalen. Startpunktet er godt skilta, og turen er godt merka med blå merkepinnar eller blå malingflekkar på steinar eller liknande.

Kulturminne

På Kilebrekka der turen startar er det framleis nokre få støylshus som står igjen frå tida med støylsdrift, og der er det også tydelege spor etter torvskjering. Det ligg også mykje kulturhistorie i namna på fjella. Går vi langt nok tilbake i tid hadde ikkje folk klokker, og då var det greitt å sjå kor langt sola var komen i si daglege vandring for å vite kor langt ein var komen på dagen. Dei som budde i Syltedalen brukte dei første toppane ein går over som «solur». På turen passerer ein Daudemålshornet (avleia frå Daurmålet – eit måltid før middag) og Middagshornet. Og etter Middagshornet går ein bortover Nonsegga. Nons var eit ettermiddagsmåltid i ei tid der ein trong mykje mat for å kunne halde på med hardt fysisk arbeid frå morgon til kveld. Når ein passerer skiltet mot Bjørnen kan ein sjå ei stor steinblokk som står oppe på kanten av Lisjehornet. Denne steinen har namnet Kjerringa. Kjerringa er ei flyttblokk frå istida som har plassert seg strategisk slik at ho er synleg mot horisonten frå store delar av området rundt. Lenger nord står Mannen (Støylsmannen). Det er fri sikt mellom desse 2 steinane, og ein kan vel kanskje ane ei viss avstandsforelsking.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Du kan køyre til Kilebrekka enten frå Syvde eller frå Sylte. Frå Syvde tek du av ved kryss med skilt mot Sørdal og køyrer på asfalt forbi Sørdalsvatnet og til enden av dalen. Der er det grusveg opp til Øverberg og Kilebrekka. Køyr til du når det høgste punktet på vegen. Der er det skilta mot Ørnetua.

Frå Sylte tek du av mot Syltedalen og køyrer dalen nesten til endes. Ta av til fjellvegen som er på venstre side av vegen om lag midt på vatnet i Syltedalen. Køyr til du når det høgste punktet på vegen. Der er det skilta mot Ørnetua

Kvar kan du parkere?

Vanlegvis er det greitt å parkere der ruta startar på Kilebrekka.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
God sti 5
Dårlig sti 1
Lengde tur/retur (km) 6
Lengde en vei (km) 3
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 300 15
Bratteste helning ned 300 15
Total stigning 250 Høydemeter

Kart

Turkart: På tur i Vanylven – kan kjøpast i butikkar og bensinstasjonar i Vanylven