Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Nordneset Kyststi

Om turen

Gradering

Kommune

Fræna

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Gradering for rullestolbrukarar

Ikkje tilgjengeleg

Lengde en vei (km)

2,5

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Stoppunkt Nordneset med infotavle. Foto: Ann-Mari Ulset
Stien lagt flott i terrenget, her mot Julshamna. Foto: Ann-Mari Ulset
Kart med parkeringsbeskrivelse
Rød Jonsokblom med fjellene Stemshesten, Sjurvarden og Melen i bakgrunnen. Foto: Ann-Mari Ulset
Den store gravrøysa på Nordneset Foto: Ann-Mari Ulset
Fotograf: Solveig Silset Berg

Nordneset Kyststi

Fotograf: Solveig Silset Berg/Ann-Mari Ulset

Kvifor gå denne turen?

Nordneset fyr, Farstad er målet for turen. Et flott utsiktspunkt mot vest, fint både i sol og ruskevær, oppleve storhavet.
Rik kystflora; går du turen om våren, vil du bl.a. få se Kusymre (Primula Vulgaris), Rød Jonsokblom (Silene Dioica), Bekkeblom ( Caltha palustris) og Rosenrot ( Sedum roseum).

Kvar i terrenget går turen?

Fra parkeringsplassen går du på en oppgruset sti til du kommer til Farstadstranda. Her er det viktig at du går helt ned på selve stranda og ikke inn i kanten av enga. Strandenga er et naturreservat og er utsatt for stor slitasje. I enden av stranda kommer du til en bredere, oppgruset sti som snor seg litt inn og ut langs strandkanten nordover til Fyret. Rett etter du har passert en liten sandstrand, deler stien seg i to. Du kan velge å gå til venstre, hvor stien går nærmere stranda, eller du kan gå rett fram. Begge stier fører frem til Nordneset Fyr.
Turen går langs kyststien med storhavet som nærmeste nabo.

Kulturminne

Langs stien utover mot Nordneset vil du passere flere gravrøyser. Noen er relativt små, og kan være vanskelig å oppdage, men de er bygd på bergknauser og flater med god utsikt utover havet. Den store gravrøysa er markert og beskrevet på et skilt/informasjonstavle ved stien. Selv om deler av den ble fjernet da de bygde butikken på Farstad på 1950-tallet, er dette likevel en av de største gravrøysene som finnes i Romsdal i dag. Den har et tverrmål på ca. 20 meter og en høyde på 2-2,5 meter. Størrelsen, byggematerialet og beliggenheten i landskapet tyder på at den kan være fra eldre bronsealder, dvs. at den er om lag 3000-3500 år gammel.

Fra Nordneset Fyr og til Julshamna, ligger det et krigsminne og et skilt med beskrivelse. Det er rester av ei Hornmine fra andre verdenskrig. Mina eksploderte da den ble kasta i land av sjøen og havna oppe i myra.

Et lite stykke fra fyret mot Julshamna, kommer du til Igletjønn, et skilt og beskrivelse av hva det er/ha vært brukt til. 50 meter mot sør, bak haugen, ligger et myrtjern, Igletjønn. Der ble det tidligere fanga HESTEIGLE- blodigle til medisinsk bruk.

Langs kyststien ser du Hustadvika, en farefull kystlei, hvor det har vært mange forlis opp gjennom tida. Omtrent halvveis fra fyret og til Julshamna, kommer du til en sitteplass med bord og benk, og et skilt/informasjonstavle med beskrivelse og historie om Hustadvika.

Julshamna har fra gammelt av vært sentral når det gjelder fiske. Her var det fire brygger og naust med fiskemottak, fisketørking og trandamperi og grue for brenning av tørka tare. Fra 1897 til 1947 var det anløp av dampbåten mellom Kristiansund og Romsdal 2 ganger i uka hver vei med folk, varer, post og dyr. Under krisetida på 1930- tallet ble det satt i gang arbeid med å bygge opp molo og kaianlegg slik en ser det i dag. Flott informasjonskilt med bilder og historie, på Julshamna.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Farstadstranda er det beste startstedet. Lett og fin tur til Nordneset Fyr. Turen kan også gås som en fin rundtur; til fyret, videre nordøstover til Julshamna og gardsveien tilbake til Farstadstranda. Noe av veien tilbake vil gå langs hovedveien. Den er ikke å anbefale for småbarnsfamilier pga. det ikke er gang-og sykkelvei. Alternativt fram og tilbake til fyret.
Men en kan også går fra Julshamna, fram og tilbake til fyret. Kanskje det flotteste strekket?

Kvar endar turen?

Kan evt gå hele strekket fra Farstadsanda til Julshamna, en bil i hver ende? Eller gå fram og tilbake?

Kvar kan du parkere?

Farstadsanda, skiltet like forbi Farstad sentrum, retning Eide/Atlanterhavsveien. Litt lengre framme om en vil starte fra Julshamna.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Fast grus 2
Løs grus 0,5
Lengde en vei (km) 2,5
Stigning meter grader
Total stigning 5 Høydemeter

Kart

Turkart Fræna/Molde