Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Nørdsjøløypa over Kilebrekka

Om turen

Gradering

Kommune

Vanylven

Type tur

Sykkeltur

Gradering

XX Blå

Lengde tur/retur (km)

31,6

Total lengde rundtur (km)

31,6

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Tyngste strekninga på turen er bakken frå Syltedalen og opp til Kilebrekka
Stopp - og ein god prat - på Kilebrekka
Kartutsnitt over turruta
Oversiktsbilete over store delar av turen

Nørdsjøløypa over Kilebrekka

Fotograf: John Willy Klungre

Kvifor gå denne turen?

Dette er ei av dei to Nordsjøløypene i Vanylven. På ei strekning av knappe 32 km får ein oppleve flott natur og velhalde kulturlandskap. Turen går gjennom bygdene Eidså, Fiskå, Sylte og Syvde og i tillegg kan ein nyte utsikten mot 2 fjordar, to dalar og 2 vatn. Mesteparten av turen går på lite trafikkert og asfaltert veg, noko av turen går langs meir trafikkert asfaltert veg, og noko går lang grusveg. Ynskjer ein å bruke god tid og nytte høvet til ein rast eller fleire langs vegen er det mange stader det er fint å stoppe. I Leitebakkane ca 1 km sør for Eidså er det rasteplass med panoramautsikt over Eidså og Breiteigsfjella. Ved gamleskulen fremst i Sørdalen er det bord og benkar å sitje på, og for dei som likar flott utsikt kan ein anbefale ein stopp på toppen av bakken enten på Kilebrekka eller Øverberg. Sommar og tidleg haust er det søndagsope på fjellkroa på Øverberg.

Kvar i terrenget går turen?

Det er brattare bakkar opp frå Syltedalen til Kilebrekka enn det er frå Sørdalen til Øverberg, og mange vil nok oppleve det som kjekkast å sykle eller gå dei bratte bakkane opp frå Syltedalen og deretter gli ned på slakare bakkar mot Sørdalen. Frå fremst i Sørdalen og heilt til Eidså kan ein sykle på lite trafikkert og asfaltert veg. I Sørdalen på fylkesvegen, og frå Syvde til Eidså kan ein sykle på «gamlevegen» som i all hovudsak ligg på den marine grensa. Frå Eidså er det nokre få hundre meter langs hovudvegen før ein kan ta av på «gamlevegen» mot Fiskå. Denne kan ein følgje heilt til Tunheim. Frå Tunheim til Sylte kjem eit parti med litt smal og trafikkert veg, før ein igjen kan nyte freden på lite trafikkert veg fram til Syltedalen.

Kulturminne

Nesten heile denne turen syklar ein gjennom gamalt kulturlandskap der husdyra og bøndene gjennom mange generasjonar har forma vegetasjonen. Opp frå Syltedalen passerer ein Brattebakkjen som er den gamle ferdselsåra opp frå dalen frå før vegen vart bygd. På Kilebrekka er det framleis nokre få støylshus som står igjen frå tida med støylsdrift, og der er det også tydelege spor etter torvskjering. I Bersbakken mellom Sørdalen og Øverberg kan ein leggje merke til fleire generasjonar av veg. Dette var veg til fjellgardane på Øverberg, men også veg for å frakte ned torv frå den store torvmyra sør for Øverberg.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Dette er ein rundtur, dermed kan ein starte der ein vil og kome tilbake til utgangspunktet. Kjem ein med sykkelen på bil, er det grei parkering mange stader langs ruta.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 26
Fast grus 5,5
Lengde tur/retur (km) 31,6
Total lengde rundtur (km) 31,6
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 500 6
Bratteste helning ned 300 5
Total stigning 500 Høydemeter

Kart

Turkart: På tur i Vanylven – kan kjøpast i butikkar og bensinstasjonar i Vanylven