Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Averøy

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

3

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Ytterst ute, med utsikt mot Hestskjæret fyr.
Hurtigruta passerer.
Monumentet "Pilspisser" av billedhugger Kristian Blystad. Foto: R.S. Berthinussen.

Myrberghaugen

Fotograf: R.S. Berthinussen

Kvifor gå denne turen?

Myrberhågen ligger sørvest for minnesmerket ”Pilespisser” på Langøya, ut mot Langbakken. Turen er ei 3 km. lang rundløype som går langs sti, i terrenget. Start ved minnesmerket ”Pilespisser”.

”Myrber” er dialekt for myrbær, eller molte. Molte (Rubus chamaemorus) er en plante i rosefamilien. Det gule bæret smaker godt og blir brukt som mat. Molte er navnet både på planten og bæret. Myrbær er
et anna navn på molte. Det blir særlig brukt om den umodne frukta. Molteplanten er en flerårig urt som gjerne veks på myr. Høyden er 5-20 cm. Molte har en krypende jordstengel, og mange blomster kan komme fra samme plante. Blomstrene er hvite. På en enkelt plante er det bare hunnblomster eller bare
hannblomster, ikke begge deler. Fruktene, som er sammensatt av små steinfrukter, blir gule når de modner.

Langøysundforliket:
I 1040 fikk Norge sitt "Magna Karta". Kong Magnus innkalte til ting i Langøysund for å komme til enighet med bøndene langs kysten. Etter harde, men fredelige forhandlinger måtte kongen og hans menn fire på sine krav og gi avkall på en del rettigheter som de hadde håndhevet, og som loven ikke ga dem rett til.
Samtidig ble det vedtatt lovendringer, som viser gjennomslag for demokratiet. I den vardeformede skulpturen "Pilespisser" av kunstneren Kristian Blystad, er datidens våpen, pilespissene, tatt bort og etterlater lysende åpninger. Dette vitner om seier til forhandlingslinjen og demokratiet. Skulpturen står på toppen av Langøya. Pilespissene finner du også i kommunevåpenet.

Kvar i terrenget går turen?

Fra Pilspisser går det sti mot nordvest mot Tjyvlohaugen og Ørnhågen. Navnene på haugene er fra gammelt av, men både tyvlo og ørn kan ses her fremdeles.

På høyre side av stien er det satt ut et lite pilskilt. Herfra kan du ta en avstikker opp på Ørnhågen. På toppen er det fin utsikt, og på et lite informasjonsskilt kan du lese historien Møte med ørn. Gå avstikkeren ned igjen til hovedstien, og fortsett ut, til høyre, mot Myrberghågen. Stien går på venstre side av Myrbergtjønna. Ved Myrberghågen er det turkasse.

Fra Myrberhågen går stien østover, langs Langbakksvaet. Langs stien finner du informasjon om vadested og om torvstikking. Når du kommer til en stor stein, rett ved stien, er du kommet til Bestefarsteinen. Det var en bestefar som brukte å gå hit for å røyke. Stien fortsetter inn mot boligfeltet som ligger ved Sankthanshågen. Før i tiden tente man Sankthansbålene på haugen her, derav navnet. Ved boligfeltet går stien nært husene. Stien svinger nå til høyre, og turen går tilbake mot Pilspisser.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Turen starter ved minnesmerket Pilspisser på Langøya, ytre del av Averøy. Fra Eide og Atlanterhavsvegen kjører du Fv64 i retning Kristiansund. Når du kommer til Bådalen står det skiltet ut til Langøya. Ta til venstre, inn på Fv251.

Fra Kristiansund, og Bruhagen, kjør Fv64 til Bådalen. Se skilt til Langøya. Tatil høyre, Fv251.

Fra Fv64 kjører du om lag sju kilometer. Når du kommer over brua til Langøya ser du p-plass rett frem, og du ser monumentet Pilspisser litt til høyre for p-plassen.

Kvar kan du parkere?

P-plass på Langøya, ved monumentet Pilspisser.
Gratis parkering.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt ,2
God sti 2,8
Lengde tur/retur (km) 3

Offentlig transport

Det går buss ut til Langøya. Enten fra Kårvåg eller fra Bruhagen. Se www. 177.no

Mobildekning

Ja.

Spesielle forhold

Bilologisk mangfold: Strandeng: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00013426

Kart

Turkart for Kristiansund. Turkart for Averøy. Se: http://www.averoy.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=601&AId=1232