Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Stranda

Type tur

Fottur

Gradering

XX Blå

Gradering for rullestolbrukarar

Ikkje tilgjengeleg

Lengde tur/retur (km)

5 km

Lengde en vei (km)

2,5 km

Total lengde rundtur (km)

5 km

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Møllsvatnet

Kvifor gå denne turen?

Møllsvatnet ligg i Gråsteindalen. Det er ein fin tur i lett stigande terreng opp til det idylliske vatnet. Ruta passerer forbi ulike kulturminner i form av gamle setermurar. Turen er familievennleg og oppe ved vatnet er det fint å både raste og ta seg eit bad.

Kvar i terrenget går turen?

Turen startar ved parkeringsplassen på Korsmyra, det høgste punktet på vegstrekninga Eidsdal-Geiranger. Frå Korsmyra fylgjer ein traktorvegen på venstresida av elva innover Gråsteindalen. Etter 2 km på traktorveg i lett stigning krysser ein elva ved hjelp av ei bru. På andre sida av elva går råsa vidare oppover i litt brattare terreng i 500 m før ein kjem opp til vatnet. Postkassa står like ved vatnet, men ein må gå over steindemninga som ligg over den vesle grova. På kartet er det teikna ei alternativ rute tilbake til Korsmyra. Ruta går på andre sida av elva, er merka, går i slak nedoverbakke og ein møter igjen traktorvegen lenger nede etter ei brupassering.

Kulturminne

Grandesætra ca. 200 m etter start, på venstresida av traktorvegen, murar etter sel, fjøs, og torvløer.
Grandegråsteinsætra, før ein kryssar elva etter ca 2 km ser ein murane oppe til venstre.
Gråsteinsætra, ca 2km etter start, rett etter kryssing av elv. Berre murane står att.
Møllsvatnet. Demning etter regulering av vatn, Møllsbygda Kraftverk, i drift frå 1926-1960.
Møllsætra: Om ein går alternativ rute tilbake kan ein sjå igjen murane frå denne sætra til venstre før ein kjem ned igjen på traktorvegen.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Korsmyra. 620 moh. 9km frå Geiranger sentrum og 16km frå Eidsdal sentrum. god plass til parkering.

Kvar kan du parkere?

Korsmyra. Ingen avgift.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Traktorveg 4 km
God sti 1 km
Lengde tur/retur (km) 5 km
Lengde en vei (km) 2,5 km
Total lengde rundtur (km) 5 km
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 50 m 20
Bratteste helning ned 50 m 20
Total stigning 238 m Høydemeter

Offentlig transport

Buss to gongar per dag.
http://www.fram.no

Mobildekning

Delvis første 500m, ellers dårleg.

Kart

Tafjordfjella 2533 og Turkart Stranda Kommune