Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Smøla

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

4,4

Lengde en vei (km)

2,2

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Måbergtua

Måbergtua

Kvifor gå denne turen?

Turen går inn i Midt-Smøla naturreservat. Her har en overblikk over svære myrflater og myrkompleks. Dels er det grunnlendt myr med overgang til fukthei. Etter botanisk klassifisering er dette noen av de mest karakteristiske kystmyrene som finst i vårt land. Samtidig har disse myrene ein fuglefauna som også er særprega. Se etter myrsnipe og småspove. Angivelig finner en her de tetteste bestandane i hele Norge. Landskapet er prega av vassdrag ,tjern og pytter spredd innover i myrterrenget. De fleste større vatna er relativt vegetasjonsfattige, men en finner også frodig vegetasjon og sivbelte, med gode beitevilkår for våtmarksfugl som ender, svaner og grågås. Vassdraga er fiskerike, og ved siden av å være attraktive sportsfiskevatn gir det og livsgrunnlag for fiskeetende arter som storlom og oter. Smålom, lirype, smølalirypa, haren har også tilhold her.  Naturfaglig er dette landskapet noe av det mest særprega på Smøla og er dermed også noe av det mest spesielle av kystnatur som finst i Norge. Dette går både på landskapet og landskapsformene samt artsutvalg og samfunn av planter, fugl og dyr.

Kvar i terrenget går turen?

Når du har fått parkert,  er det å ta fatt på turen. Det meste av stien er oppgradert ved at det er lagt ut planker å gå på. Likevel anbefales støvler.

Stien er godt synlig og går gjennom et variert landskap. Midtveis finner du brua over Hopaelva. Sommers tid er et fantastisk skue der når bekkeblomen blomstrer for fullt.

Mye av stien går i myr, men det er også lengre strekk der du beveger deg på berg. Vel oppe ved selve Måbergtuå, finner du kassen der du kan registrere at du har vært på tur.

Lenke til turbeskrivelse

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Starten på turen opp til Måbergtua ligger i Aunvågen. Dette er på yttersida av Smøla. Hvis du ankommer Smøla med ferje eller hurtigbåt, må du følge fylkesvei 669 ca. 8 km inn til et kryss. Der tar du til høyre og kjører 6 km til krysset i Nelvika. Der går veien tvers over Smøla til Hopen. Du kjører forbi Hopen der senteret på Smøla ligger. Kjør fra Hopen mot vest. du passerer et gravsted og litt etter finner du innkjørselen ned til et settefiskanlegget. 100 meter unna denne innkjørselen på venstre side finner du skiltet. Her er det en liten parkeringsplass.

Kvar kan du parkere?

Når du skal til Måbergtua, så tar du peiling på Aunvågen. 100 m fra innkjørselen ned til settefiskanlegget, finner du skiltet hvis du kjører mot Dyrnes. Her er det en liten parkeringsplass.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
God sti 1.2
Myr 3,2
Lengde tur/retur (km) 4,4
Lengde en vei (km) 2,2
Stigning meter grader
Total stigning 27 Høydemeter

Offentlig transport

Gurisentret http://www.gurisentret.no har sykkelutleie. Tlf 71542600. Det går buss fra de fleste hurtigbåtanløp. http://www.frammr.no/Portals/0/Dokumenter/Buss/KRISTIANSUND%20Helaar%2006.2016_v12.pdf
Bussene kjører til Hopen. Hopen Brygge har også sykkelutleie. Turen fra Hopen til Aunvågen, der turen starter, kan være en fin sykkeltur hvis en leier sykkel på Hopen Brygge.

Mobildekning

God mobildekning.

Kart

Kart over Smøla