Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Litlvatnet, Åndal

Om turen

Gradering

Kommune

Gjemnes

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Gradering for rullestolbrukarar

Ikkje tilgjengeleg

Lengde tur/retur (km)

3

Lengde en vei (km)

1,5

Skriv ut Kjørebeskrivelse
Utsikt mot Luten og Bjørnen.

Litlvatnet, Åndal

Fotograf: Endre Romuld

Kvifor gå denne turen?

Turen startar i flott seterlandskap, og går innover langs ein lettgått grusveg. Langs vegen kan du møte dyr på sommarbeite, og du får utsyn til fleire vatn, tussar og andre fjell. Er dagsformen bra, er det muleg å ta turen vidare oppe på Bjørnen og Luten. Turen er trillevenleg. 

Kvar i terrenget går turen?

Turen startar ved parkering på Åndalssetra. Herifrå går du først over ei lita bru, før du følgjer grusvegen innover og til endes. Det er bom over vegen like etter brua, men her er det god plass å gå rundt. 

Kulturminne

På veg opp til startpunket for turen, køyrer ein gjennom eit omfangsrikt kulturlandskap. Vel oppe på Åndalssetra har det vore seterdrift lenge, og det er i alt nemnt 48 ulike buer i bygdaboka. Nokre av desse er det i dag berre restar av, medan andre er tatt godt vare på eller nybygde kopiar. I dag er området framleis brukt til sommarbeite.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Beskriving av tilgjengelegheit for rullestolbrukarar

Turen langsetter vegen mot Litlvatnet er trillevenleg.

Kvar startar turen?

Hit er det absolutt lettast å kome med bil eller sykkel.

Frå Molde: Følg E39 til du er på veg ned frå Fursetfjellet. Ta av ved skilt mot Åndal (FV286). Etter du har passert elva i botnen av dalen, tek du til venstre og følgjer denne vegen i 7,5 km.

Frå Kristiansund og FV666 held du fram på E39 forbi kommunesenteret på Batnfjordsøra. Etter om lag 4 km, ta av ved skilt mot Åndal (FV286) og følg køyreruta som skildra frå Molde.

Det er bomveg (kr 40,-) siste del av vegen. Her er det grusveg, smalt og mindre oversiktleg somme stader.

Kvar endar turen?

Turmålet er lagt ved grusvegen, nokre meter ovanfor vasskanten. Her er det benk å nyte nista si ved. Retur same veg som du kom. På ein god dag er det ein flott, men noko lengre og meir krevjande tur, å gå vidare opp på Bjørnen og eventuelt også vidare på Luten, før ein returnerer tilbake til utgangspunktet.

Kvar kan du parkere?

Ved Trolldalselva på Åndalssetra (NB: bompengar).

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Fast grus 1,5
Lengde tur/retur (km) 3
Lengde en vei (km) 1,5

Mobildekning

4G

Spesielle forhold

Åndalssetra og området rundt er beiteområde for dyr. Vis omsyn.

Kart

Norgeskart-serien blad 035 Hustadvika.