Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Litleåsskagen og Storåsnakken

Om turen

Gradering

Kommune

Norddal

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Utsyn over bygda Norddal frå Litleåsskagen.
Eit av fleire fine utsiktpunkt langs ruta.
Utsikt sørover mot Skorene og Middagshesten.
Utsyn mot Norddalsfjorden frå Storåsnakken.

Litleåsskagen og Storåsnakken

Fotograf: Kari Løvoll Dalhus

Kvifor gå denne turen?

Rundturen Storåsnakken via Litleåsskagen er ein lett tur i variert terreng, med god rås. Turen byr på minst to flotte utsiktspunkt, der du både får godt utsyn over bygda Norddal frå Litleåsskagen og litt lenger oppe får eit fantastisk utsyn over Norddalsfjorden, og vidare ut over Storfjorden. Familievennleg tur.

Kvar i terrenget går turen?

Du startar turen ved parkeringsplassen på Litleåsen, ca. 530moh. Du kan starte turen i to retningar, sidan dette er ein rundttur. Dersom du vil nå det høgaste punktet på turen og STIKK-UT posten raskt, kan du gå vestover langs asfaltert veg først. Følg så skilting mot Storåsnakken, opp ein grusveg, forbi Norddal IL si skihytte og opp gjennom ein slalombakke heilt til toppen. Relativt bratt stigning mot toppen, som ligg på 721moh.
Eit anna, og kanskje betre alternativ, er å følgje vegen austover att frå parkeringsplassen. Du kan så svinge gjennom eit gardstun og vidare øvst på ein bø, før du går vidare på rås i kupert terreng og skog heilt til du kjem til utkikspunktet Litleåsskagen. Ønskjer du å unngå gardstunet, kan du følgje den asfalterte vegen nedover til du kjem til ei ferist, ta så til venstre og føl skilting til Litleåsskagen, om lag 400m lett stigning. På Litleåsskagen er det godt utsyn over bygda Norddal, og over Norddalsfjorden mot Valldal. Du vil også på dette punktet finne ein turpost. Føl så god rås nordvestover gjennom bjørkeskog. Det er noko stigning i starten, men terrenget vert slakkare etterkvart. Det siste stykket før toppen går du over ei myr før du føl ein bratt trakkemaskintrasé, før det flatar ut og du finn posten oppe ved ein stolpe og ein trommel. For å få det flotte utsynet over fjorden, må du følgje rås som startar i bakkant av posten og gå vidare nordvestover. Etter ca 50 meter vil bjørkeskogen opne seg opp og du finn fine utsiktspunkt langs "kanten" av Nakken. Men ver på vakt og hald avstand til kanten, då det her stuper bratt utfor mot fjorden! Retur til parkeringsplassen via Litleåsskagen eller ned slalombakken mot sør.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Turen startar frå parkingsplassen på Litleåsen. Alternativt kan du parkere lenger nede på parkeringsplass ved Hatlestad. Frå Eidsdal sentrum/ferjekai følgjer du fylkesveg nordaustover mot Norddal, ca 5km. Du svingar oppover i bygda ved butikken og køyrer i om lag 2km før du svingar mot høgre over ei bru ved Engeseth. Du held fram på asfaltert veg heile vegen opp til Litleåsen, ca.4-5km, medan du nesten heile tida har ustyn over bygda. Når du stoppar vil du sjå ein slalombakke på høgre side av vegen.

Kvar endar turen?

Litleåsen er start- og sluttstad.

Kvar kan du parkere?

Parkeringsplass på Litleås. Inga parkeringsavgift.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,5
God sti 1,5
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 400m
Total stigning 190m Høydemeter

Offentlig transport

Det går skulebuss til Hatlestad/Litleås i skuleåret. Avgang frå Eidsdal kl. 14.00. Viser elles til info om bygda Norddal på http://www.norddal.com

Spesielle forhold

Turen er godt skildra i boka "Opptur Geirangerfjorden".
Frå toppen av Storåsnakken kan du også følgje ei rås vidare vestover mot Eidsdal. Denne råsa er ikkje merka og heller ikkje like god. Er du dyktig i å følgje kart/ev. kompass, eller ser deg godt for i terrenget, kan du ende opp på endå eit flott utsiktpunkt over Eidsdal, Storåsskagen. Herifrå gjekk det tidlegare løypestreng ned til Eidsdal sentrum. Herifrå går du austover på rås/skogsveg og endar då opp i gardstunet på Storås. Då er det berre å følgje den asfalterte vegen tilbake til parkeringsplassen på Litleås.

Kart

Turkart Norddal kommune 1:50 000, Tafjordfjella 1: 50 000.