Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Sunndal

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

4

Lengde en vei (km)

2

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Fin sti i løvskog
Husmannsplass

Knutsliøya

Kvifor gå denne turen?

I 2003 ble det opprettet naturreservat for Knutsliøya. Dette blant annet for å verne områder
med edelskog. Generelt kan Knutsliøya vise fram et svært frodig skogsområde med innslag
av almetrær, som er 1 kubikkmeter store. Plantelivet er rikt og området har en relativ tett
bestand av hulerugende fugler. Det gjengroende engsamfunn ved husmannsplassen har et
betydelig innslag av arter typisk for gråor-almeskog.

På vårparten er det liljekonvall langs stien og på slutten av sommeren finnes det store områder med ulike typer av sopp og spesielt mye kantarell.

Kvar i terrenget går turen?

Start ved skiltet og følg stigen opp skrenten. Du kommer opp på ett platå av morenerygg og
fortsetter turen, på fin skogbunn, med Driva på høgre side.
Stigen går så opp et par små bakker før han flater ut. Den siste biten går i en nedoverbakke
til Knutsliøya ved Driva elv, hvor det er postkasse.

Turen er svært enkel å gå og passer godt for små barn

Ved turens slutt er er det postkasse med innlagt trimbok

Kulturminne

Tidligere har Knutsliøya vært en husmannsplass, fram til 1948. Bare grunnmurer til stua og fjøset nå står igjen. Området er nå tilgrodd, men er en idyllisk perle nær Driva elv. I dag brukes plassen til beitemark. Første nevnte bosetning skriver seg tilbake til 1768


og fjøset.
Det bodde folk på

årene. Etter den tid har
grunneier hatt
krøtter i området fram
til ca. 1988.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Kjør 9 km på RV 70 frå Sunndalsøra og ta av til Grøa. Sving til venstre på Grøavegen. Snart
kommer du til Torske bru på høgre side av vegen. Kjør over brua. Etter ca. 100 m kommer du
til skiltet for sti til Knutsliøya. Ved skiltet er det god plass til parkering.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
God sti 4
Lengde tur/retur (km) 4
Lengde en vei (km) 2
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 0
Bratteste helning ned 0
Total stigning 0 Høydemeter

Kart

Statens Kartverk serie M-711, Blad 1420 II