Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Vanylven

Type tur

Sykkeltur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

43,5

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Frå Åram og sørover har ein utsikt mot hav, øyer og skjergard. Enklast tilkomst til svarberg og havutsikt har ein ved Åram fergekai og i Flugevågen.
Sandvikgarden har ope i helgane i sykkelsesongen.
Kartusnitt over området som turen går i.
På Sandnes går turen langs “gamlevegen” mellom husa langs den marine grensa i området, med panoramautsikt mot dei alpine Breiteigsfjella på den andre sida av fjorden.

Hovda rundt

Kvifor gå denne turen?

Hovda rundt er på mange måtar ei reise gjennom Vest-Noreg i miniatyr. Ein syklar gjennom gamalt kulturlandskap der husdyra og kystbøndene gjennom mange hundre år har forma vegetasjonen. Langs Hakkalestranda frå Åram fergekai og sørover er det vid utsikt mot Stadtlandet og skjergarden, og med havet i bakgrunnen. Lenger sør er det vid fjord langs Nordstranda mot Fiskå. Frå Fiskå syklar ein gjennom vidt og ope landbrukslandskap før ein når Eidså. Frå Eidså og nordover syklar ein langs Syvdefjorden og kan nyte synet av dei alpine fjella på Breiteig på den andre sida av fjorden. Frå Koparneset og vestover mot Brandal og Åram er fjorden breiare og det er vid utsikt både innover mot Sunnmørsalpane og utover mot havet.

Ynskjer ein å bruke god tid og nytte høvet til ein rast eller fleire langs vegen er det mange stader det er fint å stoppe. I Brandal er det tillaga rasteplass med fjordutsikt ved Kraftverket som ligg ned mot sjøen rett ved sida av vegen. I Leitebakkane ca 1 km sør for Eidså er det rasteplass med panoramautsikt over Breiteigsfjella. Ynskjer ein meir urørt natur kan det vere aktuelt med eit stopp på svaberga ved Åram ferjekai, eller i Flugevågen som ligg om lag midt mellom Åram og Fiskå. I Sandvika er det flott badestrand rett nedanfor Sandvikgarden som er open for besøk dei fleste helgar. http://www.sandvikgarden.no

Kvar i terrenget går turen?

Frå Fiskå til Koparneset kan ein i stor grad sykle på den gamle riksvegen som går mellom husa og i stor grad følgjer den marine grensa der havet stod like etter at siste istid var over. Frå Koparneset via Åram til Fiskå er det relativt lite trafikk, og også her får ein nærkontakt med husa og naturen.

Kulturminne

Heile denne turen syklar ein gjennom gamalt kulturlandskap. 1,4 km vest for krysset til Åram ferjekai er det på haugen på oversida av vegen på Espeneset mange krigsminne frå festningsanlegg som dei tyske okkupasjonsstyrkane bygde opp for å kontrollere innseglinga til Rovdefjorden mm. Rett utanfor Sandvikgarden og Sandviksanden ligg Haugsholmen som var eit viktig trafikknutepunkt for vel ein generasjon sidan då båten var viktigaste framkomstmidlet. Den tida var det butikk, postkontor, lensmannskontor og sildoljefabrikk på Haugsholmen.

Kvar startar turen?

EFordi dette er ein sykkeltur som går rundt ei haløy kan ein starte å sykle der ein vil, for så å kome tilbake til utgangspunktet til slutt. Kjem ein til vanylven med ferje kan ein strte og slutte turen både på Åram og Koparnes ferjekai.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 43,5
Lengde tur/retur (km) 43,5
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 500 4
Bratteste helning ned 500 4
Total stigning 200 Høydemeter

Kart

Turkart: På tur i Vanylven – kan kjøpast i butikkar og bensinstasjonar i Vanylven