Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Høgekubben (461 moh.) fra Østrem

Om turen

Gradering

Kommune

Ålesund

Type tur

Fottur

Gradering

XX Blå

Lengde tur/retur (km)

10.5

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Sykkylven med Straumshorn, er umiskjennelig, på sydsiden av Storfjorden.
Utsikt mot vest. Røssevollsvatnet, nede til venstre, Godøya ute i havet oppe til høyre.
Torhild og Haldor den 1. mai 2012 på Høgekubben. NB: Skilt og høyde på trig. punktet er feil... Ser her nordøstover
Ser her fra øst (venstre) mot vest (høyre): Sandvikhornet (800 moh.), Straumshornet i Sykkylven midt i mot via Skopphornet og Sunnmørsalpane og ut Storfjorden

Høgekubben (461 moh.) fra Østrem

Fotograf: Hans-Petter Sandseth

Kvifor gå denne turen?

Denne turen tar deg opp til Høgekubben (461 moh.), det høyeste punktet på fjellryggen som i dagligtale går undernavnet Kubbane.

HøgEkubben (461 moh.) må ikke forveksles med Høgkubben (450 moh.) – det er som navnene her indikerer en 'E' og 11 høydemeter forskjell på denne østlige toppen, og den mer populære vestlige toppen.

På vei oppover fjellet vil du passere flere informasjonsskilt med kart over fjellet. Det er også satt ut flere benker av Emblem IL langs denne ruta. Ved en av dem, litt oppe i bakken (Geithaugen), er det laget til bålplass. Her er det flott utsikt og en fin plass for å nyte nytrukket bålkaffe. Husk ved eller brensel hvis du vil lage deg et lite bål. Det renner en bekk på andre siden av veien hvor du kan hente vann for å slukke bålet før du forlater plassen.

Vel oppe med Frielebu flater fjellet ut, og det det blir lett å gå frem til Østremsetra. Herfra må du ut i terrenget, på stier av varierende kvalitet. Østremsetra er en naturlig rasteplass på veien oppover. Her smaker det godt med mat og drikke før man tar fatt på den siste etappen mot dagens mål. En annen flott, men lite brukt rasteplass er nede ved Sætrevatnets sørvestlige del. Der vokser det også flotte vannliljer.

Stiene over Kubbane er delvis merket med både skilt og varder, og løypa gir seg selv, da man skal følge ‘egga’ bortover.

Vel oppe på toppen får du et flott skue over store deler av Sunnmøre og det alpine landskapet, som i sør strekker seg fra øst til vest. Det er bare Merafta (576 moh.) som lager en blindsone mot øst.

God tur!

Kvar i terrenget går turen?

Fra parkeringsplassen nede på Emblem følger du veien østover ca. 140 meter til ei løe som ligger på venstre side av veien, du skal nå følge bilveien i krysset rett øst for løa. Her er det skiltet mot Østremsetra.

Etter ca. 1 kilometer kommer du til første informasjonstavle. Du står nå oppe på ca. 120 moh. Her er det kart og en liten benk. Du kan også løse fiskekort her.

Sporloggen tar deg via Sætrevegen og rett opp på Geithaugen som er en flott utsiktsplass, opparbeidet ute på et 'platå', med god utsikt utover Storfjorden. Alternativt kan du følge 'bilveien'. Det blir noe lengre, men det er lettere å gå her. På Geithaugen er det en bålplass også. Tar du med ved/brensel, kan du fyre opp et kaffe-/pølsebål her, og nyte utsikten. Herfra er det ca. 200 meter opp til Frielebu, hvor veien flater ut.

Nå blir det en lett tur videre opp til Østremsætra. Dette er en tur på ca. 2 kilometer på en bred og fin vei. Nesten fremme ved setra kommer vi til et veiskille. Tar du til høyre, går du mot lysløypa og Akslasetra. Vi fortsetter her rett frem, nordover mot Østremsetra. Fra informasjonstavlen/panoramabildet og benken ved setra går vi 120 meter mot vest, til baksiden av hyttene, på grei sti. Vi går så nordover, 270 meter, gjennom noe skog mot en liten ås, og opp denne. Du vil da ha Langevatnet til venstre, mot vest. Her står det også et skilt som peker mot Kubbane. Det er 2 kilometer, på sti, bort til Høgekubben fra dette skiltet.

Fra Høgekubben har du valget om å gå tilbake der du kom ifra, eventuelt fortsette mot vest og via Røssevollsvatnet ned til Eikenos. Hvis dere har reist med to biler, eventuelt parkert sykler her oppe – da kan dere sykle tilbake til Østrem og bilen. Flott tur det også.

Ca. 630 meter, på sti, fra Høgekubben kommer dere ned på et myrete område. Her setter du nesa sørøstover, og følger foten av fjellet du kom ned. Det er som regel noe tørrere her enn ute på myra. Etter ca. 300 meter i østlig retning kommer du til et skilt som peker mot Østremsetra. Du står nå ved en bygning rett nord for Emblemsetra, Skillingsetra. Her er det flere stidelinger, du kan følge en rute mot Østremsetra, en annen sydlig mot Emblemsetra og ned til Emblem. Sporloggen derimot tar deg med østover og ned mot hovedveien opp til Østremsetra.

Vi fortsetter sørøstover. Etter ca. 350 meter kommer vi til en utydelig stideling, som går mer sydlig. Ser du den, kan du fortsette på denne. Den er imidlertid noe mer fuktig enn denne ruta vi fortsetter. Etter ytterligere 400 meter står vi på vestsiden av den dyrka marken på Østremsetra. Her ser du en tydelig traktorvei, som fører ned til hovedveien.

NB: Om sommeren går det kyr og beiter her, men det ser du på veien oppover. Traktorveien er normalt sperret med gjerder mot dyra som er ute på beitet.

Nå er det bare strake veien ned til Østrem. 

Lenke til turbeskrivelse

Kulturminne

Gamle gårder og setrer. Se lenken over for detaljer om denne spennende bygda.

Fra boken 'Stadnamn frå Sunnmøre', av Johan Krogsæter:

Austrheim er den opphavlege forma av gardsnamnet, men i vår tid finn ein skiftande skrivemåtar: Austrheim, Austerheim, Austarheim, Austrem. I Noreg er det femten gardar med dette namnet, og av dei er gardsnummer 4 i Ålesund den nordlegaste, fortel Oluf Rygh. Eg har støytt på stadnamnet eit par stader lenger nord, men då som bruksnamn og kanskje av nyare dato.

Austrheim-namnet skal finnast utanfor landegrensene òg. Eg fekk høyre av ein namnegranskar at han hadde sett det på eit skilt i Normandie. Der var skrivemåten ulik, sjølvsagt, men namnet tydeleg nok. Kan hende vil ein kunne finne det i England og på Vesterhavsøyane med, om ein gav seg tid til å leite.

Garden Emleim heitte i gamal tid Imilheimar. Bygdebokforfattar Ragnar Øvrelid finn det rimeleg å tru at den austlege delen av denne garden ein gong i tida vart fråskild med namnet Austrheim.

Heim-namna våre er mellom dei aller eldste gardsnamna i landet. På 1300-talet fall h-en i ‘heim’ bort. I nokre namn er i-en ogso bortkomen. Det forklårar forma Austrem i matrikkelen. I seinare tid har mange teke til å skrive heim-namn på gamlemåten att (Blindheim for Blindem t-d.), so nok en ein finne forma Austrheim både på Austlandet og (mest) på Vestlandet.

Som so mange andre norske stadnamn vart Austrheim ille medfare i skrift i ein bolk av soga vår. Oluf Rygh har notert (Østrem (1603), Oustremb (1606), Østremb (1617), Østrimb (1666), Østrim (1723). I matrikkelen frå 1836 stod Østrehem og i den lett fornorska utgåva fra 1838 Østrem.
Austrem kom inn i 1886.

Motstykket til Austrheim er sjølvsagt Vestrheim. Det med er nokso vanleg som gardsnamn i store delar av landet, men det finst visst ikkje i Møre og Romsdal fylke. I seinare år er Vesterheim teke i bruk som bustadadresse i Brattvåg.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Du følger Fv60 fra Ålesund mot Magerholm til Emblem. Det er skiltet til Austrem med avkjørsel på venstre side - mot nord. Det er et busstopp ved avkjørselen. Rett etter du har svinget av mot Austrem er det en parkeringsplass rett frem. Gårdsveien er skiltet som en turvei.

Du følger en gårdsvei/setervei til toppen av bakken der lysløypa starter. Her er det skilt/kart som viser de løyper som finnes i området. Om vinteren er det ofte stor aktivitet av skiløpere i lysløypa. Skigruppa i Emblem idrettslag har sine treninger her.

Ved starten av lysløypa er det skiltet mot Østremsetra.

Kvar endar turen?

Samme som start.

Kvar kan du parkere?

Det er en parkeringsplass rett etter avkjørselen fra Fv60. Ingen avgifter, men Emblem IL pleier å legge ut giroer på bilene på de store utfartsdagene (vinter), for å dekke utgifter til vedlikehold av løyper og tråkkemaskin.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 2.0
Fast grus 3.7
Traktorveg 0.3
God sti 4.1
Dårlig sti 0.2
Natur 0.2
Lengde tur/retur (km) 10.5
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 40 13°
Bratteste helning ned 25 18°
Total stigning 320 Høydemeter

Offentlig transport

Bybussen i Ålesund kjører til Emblem. Det er et busstopp ved avkjørselen til Austrem, og derfra er det kort vei til starten av turen. Sjekk http://www.nettbuss.no eller http://frammr.no/

Mobildekning

God, men noe dårlig oppe på Østremsetra, som ligger nede i en fordypning/dalføre.

Spesielle forhold

Det er fisk i de fleste vatna på Emblemsfjellet. Husk å løse fiskekort før du fisker. Det er fiskeforbud i to av vatna på fjellet; Strokevatnet og Haugstølsvatnet.

Kilder, gjengitt med tillatelse fra Nytt i Ukas Forlag (http://www.nyttiuka.no):

Stadnamn frå Sunnmøre ISBN 8291024030 utgitt på Nytt i ukas forlag i 1995.

Kart

Ålesund" i turkartserien fra Statens kartverk best. nr. 2535 og Sykkylven, blad 1219 IV i M711 kartserien. Digitalt: http://kart.alesund.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=alesundsula&time=1428243712&vwr=asv