Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Hjelmkona (846 moh.) fra Valsøybotn

Om turen

Gradering

Kommune

Halsa

Type tur

Fottur

Gradering

XXX Rød

Lengde tur/retur (km)

14.6 t/r

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Fotograf: Ragnhild Godal Tunheim
Fotograf: Ragnhild Godal Tunheim
Fotograf: Åsmund Godal Tunheim
Fotograf: Ingeborg Tunheim

Hjelmkona (846 moh.) fra Valsøybotn

Kvifor gå denne turen?

Denne turen er en fin vandring fra dagens grendasamfunn og opp til et historisk spennende gruveområde fra 1800-tallet. Oppover mot Krokvatnet går du gjennom åpen bjørkeskog, myr og fjell. Fine, slake bakker. Ved Krokvatnet øker stigningen, men gåinga premieres med en helt spesiell opplevelse like under toppen. Se mer under beskrivelse av kulturminner. Helt på toppen får du også fantastisk utsikt i alle retninger. Ut mot havet rager de majestetiske Tustnastabbene, og om du ser den andre veien får du et flott skue over Trollheimen.

Kvar i terrenget går turen?

Start ved Botnabua (parkering). Følg grusveg opp til garden "Roberthaugen" og videre forbi "vannhus". Herfra følges skiltet sti opp gjennom skogbevokst terreng. Det første partiet har en lite synlig sti, men løypa er godt merka. Over skoggrensa går du delvis i myr som gradvis går over i fjellterreng. Stien passerer Krokvatnet, hvor det kan være fint å ta en rast. Litt lengre framme møter du stien fra Englia. Fra Krokvatnet starter den bratteste delen av turen, opp forbi enn vannkulp på høyre side (fint å ta en dukkert) og en stor bekk litt lengre fram som er grei å ta seg over. Like før du kommer helt opp i gruveområdet møter du malmfjellet og rester av vegen som gruvearbeiderne fraktet malmen ned til Valsøybotn på. Her går du over en klopp over bekken før du beveger deg inn i området. Husk å trø varsomt! (særegen botanikk)! Denne turen kan godt kombineres med KNT sitt løypenett til Tverrlihytta, Hjelmen eller Settemsdalen.

Kulturminne

Under toppen av Hjelmkona ble det satt i gang prøveuttak av krom-malm først på 1800-tallet. Malmen ble fraktet ned til Valsøybotn med hest og slede vinterstid, og den ble lesset om bord i fraktebåt. Denne kom ut for uvær på veg til England og sank. Det ble aldri noe av utvinning av krom-malm i området, også fordi forekomstene var for små. Det står igjen rester av ei steinbu etter denne tiden.

Slagghauger og merke etter gruver, veger og steinbu er synlige. En ambolt skal ligge igjen på bunnen av ei gruvetjønn!

På grunn av den spesielle ultrabasiske berggrunnen har området en særegen botanikk som skiller seg lett ut fra omkringliggende vegetasjon. Området er sårbart og det oppfordres til stor aktsomhet. Du finner bergartene gneis, serpentinstein og kleberstein på Hjelmkona. Serpentinsteinen "har en mycket framtradande smutsig gul farg, som lyser på långt håll.", ifølge geologen V.G. Goldsmith.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

På parkering ved den tidligere butikken Botnabua. Denne fins innerst i Valsøyfjorden. GPS-koordinater: N63° 05.650' E8° 36.939'

Kvar kan du parkere?

Parkering ved Botnabua i Valsøybotn, innerst i Valsøyfjorden. Gratis.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 14.6 t/r
Stigning meter grader
Total stigning 860 Høydemeter

Mobildekning

God

Kart

1421 III Halsa, Turkart for Halsa