Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Rauma

Type tur

Fottur

Gradering

XXX Rød

Lengde en vei (km)

6.55

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Grytilbua

Fotograf: romsdal.com

Kvifor gå denne turen?

Turen går bratt opp Glutreholet, deretter i høyfjellsterreng forbi Gluterstaua til Grøttavassbu videre ned til Glutervatnet inn i Grytilløyfta til Grytilbua.

Kvar i terrenget går turen?

Parker ved elva innerst i Erstaddalen (bomveg). Følg traktorveg og senere sti som går innover til venstre for elva, og hold rett fram helt til du møter ei hengebro over elva. Kryss elva, og så følg sti opp stigning til ura. Kryss ura med slak stigning (merket rødt), til du kommer under grasshylla. Opp gjennom kløft som er sikret med kjetting. Følg så grasshylla mot Gluterfossen. Luftig på enkelte passasjer.

Siste stykker opp krysser stien litt fram og tilbake, og så opp ei kløft til det slaker ut. Utsatte partier er sikret med kjetting. Følg så slakere parti opp til Gluterstauå.

Fortsett opp til høyre bak hytta og så langs vardet rute videre innover fjellet mot Grøttavatnet. Stien følger ramper i sida over Glutervatnet, og krysser noen svapartier siste partiet. Slakt nedover siste stykket til Grøttavassbu.

Følg sti ned til Gluterholet og rund dette på sørsiden under bratt fjellvegg. I østenden av vatnet fortsett et stykke langs vatnet og opp langs elv i slakeste partiet til venstre for hammer. Hold syd for de første småvatna til det største av Grytilløyft vatna. Følg nordsiden av dette til Grytilbu som ligger i østenden av vatnet.

Herfra er det mulig å fortsette videre Mardalsbotnen og ned Grøvdalsbakken eller sørover til Sandgrovbotnen.

Kilde:

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Lengde en vei (km) 6.55
Stigning meter grader
Total stigning 1009 Høydemeter