Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Ørskog

Type tur

Fottur

Gradering

XX Blå

Gradering for rullestolbrukarar

Ikkje tilgjengeleg

Lengde tur/retur (km)

2,6

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Tidleg vår i råsa til gruvene.
Den gamle hjulgogna som vaieren til malmbana gjekk rundt.
Utsikt frå opninga til den djupaste gruva.
Den øvste gruvegangen er tørr og grei å gå inn i.

Gruvene

Fotograf: Hilde Sørdal

Kvifor gå denne turen?

Ein kort, men bratt tur på god rås. Du går i sørvendt lauvskog, før du kjem opp til det gamle gruveområdet med utsikt over Sjøholt sentrum og Ørskogvika.
Når det gjeld utsikta er den finast om våren, før det vert for mykje lauv på trea.

Kvar i terrenget går turen?

Turen følgjer i starten privat veg forbi eit stort redkapshus og ei lita ridebane. Du forlet dyrkamarka og kjem inn på ein litt gjengrodd skogsveg, retning nordvestover, før du finn råsa som går vidare mot vest. Du kjem snart til murane rundt den gamle hjulgogna som var i enden av malmrutsjebana til sjøen. Vidare er råsa lett å følgje på skrå opp gjennom lauvskogen. Råsa er heile vegen tydeleg og du rundar etter kvart nordover og så austover igjen før det vert brattare når du nærmar deg målet.

Kulturminne

Bergartane og minerala i Liafjellet har vore sett på som interessante med tanke på bergverksdrift. Allereie rundt 1770 har ein kjelder som fortel om bergvergsdrift etter jernmalm her.
Hundre år seinare var det igjen gruvedrift i Vetafjellet og det vart bygd ei bane mellom fjellet og sjøen. Ein vaier gjekk rundt eit stort omføringshjul og ned igjen til kaia. I 1878 gjekk det gale med bremsebana. Ei vogn med to mann i tok laust nedover lia, gjekk tvers gjennom relingen på ei skute ved kaia og hamna i sjøen. Etter dette vart det full stans ved anlegget.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Ta av mot nord frå E 39 i Sjøholt sentrum, skilt mot Solnørdal. Følg Solnørdalsvegen i 1,5 km. Då er det slutt på dyrka mark og du passerer ei ferist. Forbi denne og til høgre for vegen kan du du parkere.

Kvar endar turen?

Gruvene er som namnet seier, gamle gruver der ein for over hundre år sidan tok ut jarnmalm for eksport. Du finn tre gruvegangar som går rett innover i fjellet. To av dei er ganske grunne, medan den tredje går lenger innover. I tillegg er der ei gruvesjakt. NB! Gruvesjakta er IKKJE sikra!

Kvar kan du parkere?

Har du bil, parkerer du langs vegen ved granskogen.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 1
Fast grus 0,4
Traktorveg 0,4
God sti 0,8
Lengde tur/retur (km) 2,6
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 75 30
Total stigning 150 Høydemeter

Spesielle forhold

Snøfritt frå midten av april.
Turpostkasse med bok til å registrere seg i, finn du i ei bjørk ved den andre gruva du kjem til.

Kart

Ørskogfjellet