Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Grøa IL sin lysløype, Grøa

Om turen

Gradering

Kommune

Sunndal

Type tur

Fottur
Skitur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

3 km + 1,3 u/lys i Ø

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Vårtur i lysløypa, Skorgafossen bak
Vinnufossen, sett fra Jøntelhaugen, østre ende av løypa
Om våren må du dele løypa med oss. Hunden i bånd, takk!

Grøa IL sin lysløype, Grøa

Fotograf: Carl S Bjurstedt

Kvifor gå denne turen?

Rundløype med lys i den mørke årstid. Først og fremst trimløype, men går i et trivelig grenseland mellom boligfelt og dyrka mark på Grøa og den bratte fjellsiden.
Fin tur også til fots, men ettersom deler av løypa går over dyrka mark med beitende husdyr (sauer og hester), må du da klive grinder, ta enkelte omveier og vise hensyn. Sommerstid har du nært naboskap til den imponerende Skorgafossen, og litt lenger unna Vinnufossen, Norges høyeste og verdens 6. høyeste fossefall.

Kvar i terrenget går turen?

Den småkuperte løypa går i området mellom den bratte fjellfoten mot Trollheimen og den flate dalbunnen med dyrka mark og boligområder på Grøa nord. Prepareres med tråkkemaskin så sant det er snøforhold til det - 20-30 cm holder.
Etter første lille motbakke har du et flombelyst skileikområde opp til venstre, dessverre trengs en del krattrydding per dato. I den østre delen av løypa finner du et annet fint skileikområde på Hallseten, her er ikke lys.
Trafikktettheten er ikke større enn at det er lov å ta med akebrett eller kjelke og ake med ungene. Vis bare litt hensyn til de som går på ski, og ak MED fartsretningen.

Kulturminne

Rett øst for Skorga har du en gammel eplehage som Torskegårdene høstet. Det var ikke uvanlig i Sunndalen med en frukthage litt unna husene, inn mot fjellfoten der klimaet er ennå gunstigere enn ute på dalbunnen. I dag er eplene stort sett til glesde for hjort og rådyr.
Like vest for Løykja skole har du Leikvin bygdemuseum, Barbara Arbuthnotts resisdens Elverhøy med tilhørende rhododendronhage Phillipshage. Bortsett fra hagen rundt Elverhøy, er de åpne for besøk.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Løypa starter ved Løykja skole
X = 484 420, Y = 6 946 950 WGS84-UTM32 / 62°39'10"N 8°41'46"

Kvar kan du parkere?

Etter skoletid (kl 16 - 07) er det lov å kjøre inn på skolegården og parkere, ellers er det P-plass utafor skolen. Fra skolegården går du nordover over fotballbanen og krysser fylkesveg 133 Hoåsvegen i undergang.
Ettermiddag / helg kan du også parkere (ulovlig) på busslommer langs Hoåsvegen ved Jøntelhaugen 1,2 km lenger øst, i motsatt enda av løypa. Kun skolebussene bruker disse busslommene.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 3 km + 1,3 u/lys i Ø

Offentlig transport

Dessverre lite aktuelt med rutefrekvensen til busser i Sunndalen. Se http://www.177mr.no/
Men fra busstopp på RV70 ved Løykjabekken er det 800 m å gå langs Hoåsvegen til Løykja skole.

Mobildekning

God

Vurdering + beskrivelse av sjøforhold

En småkvass utforkjøring lengst i øst (der det ikke er lys), men dette er jo ei løype for langrennsski.

Spesielle forhold

På ski: Merk at du skal holde venstre spor der løypa er toveiskjørt, og gå runden med urviseren. På de tider det er mye folk (skigruppas treninger f.eks.) kan det ellers oppstå kollisjonsfare.

Kart

Kart er unødvendig