Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Glomset-Nerstølen-Fjordamannsvegen-Glomset (Rundtur)

Om turen

Gradering

Kommune

Skodje

Type tur

Fottur
Sykkeltur

Gradering

X Grønn

Total lengde rundtur (km)

ca. 5

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Turstiane på Glomset starter ved infotavla
Fra Nerstølsvegen. Mot Glomset.Lauparen i bakgrunnen.
Glomset sett fra Sandvikhornet

Glomset-Nerstølen-Fjordamannsvegen-Glomset (Rundtur)

Kvifor gå denne turen?

Lett tilgjengeleg turalternativ.
Skogsvegane er godt egna for barnevogn og sykkel.
Kun på føtene på stien i terrenget.
Stien går delvis inn i Ørnakken naturreservat.
Tur på 1-1,5 time

Kvar i terrenget går turen?

Du startar frå fv.656 ved den gamle skulen på Glomset og følger Nerstølsvegen i ei lengde på ca. 2 km. Dette er ein fin skogsbilveg som blir brøyta om vinteren. Godt eigna for sykkel og barnevogn.(Vegen fortset brattare oppover forbi Øvrestølen og heilt fram til Vallesetra. Traktorveg siste delen) Like etter at du passerer brua på Nerstølen kjem du til eit skilt som viser Ørnakkdalen 0,6 km. Her startar stien ved informasjonstavle over Ørnakken naturreservat. Stien følger først eit traktorspor i nordleg retning eit par hundre meter. Kan være noko fuktig. Stien dreiar så noko austover og passerer den vesle elva som kjem frå Ørnakktjønna. No kjem du til eit stidele, og skilt viser så retninga til Fjordamannsvegen, i austleg retning. Etter 0,6 km kjem du fram til Fjordamannsvegen ved Fugledalselva (nokre fuktige parti). Du følger så skogsbilvegen i ei lengde på ca 1,5 km. Kjem da inn på vegen til Øvre Glomset, og følger denne 100 m sør til Fv.656. For retur til utgangspunktet følger du denne over brua, og kan ta av på grusvegen på høgre side rett over brua. Bratt bakke forbi nokre hus på høgre side. Så slakkare rett fram på gammel bygdeveg 200 m til startpunktet.

Kulturminne

Den gamle kvelvingsbrua på Glomset, ved sidan av nybrua på fv.656

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Turstiene på Glomset statrar frå fV 565 ved den gamle skulen på Glomset.
ca.4 km fra Valle og Ca. 8 km fra Magerholm

Kvar kan du parkere?

Ved Infotavle eller ved Glomsetskulen

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0,4
Fast grus 0,6
Løs grus 0,6
Traktorveg 0,4
God sti 2
Myr 0,6
Total lengde rundtur (km) ca. 5

Mobildekning

God

Spesielle forhold

Ta hensyn til regler som gjeldfor Ørnakken natutreservat