Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Gjersetdalen frå Gjerset

Om turen

Gradering

Kommune

Haram

Type tur

Fottur
Sykkeltur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

12

Lengde en vei (km)

6

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Vassaktivitetar på Gjersetvatnet. Også båt tilpassa rullestolbrukarar.
Rapelleringsbane (NB! Ikkje open uten bemanning)

Gjersetdalen frå Gjerset

Fotograf: Marte Alvestad

Kvifor gå denne turen?

Turen er veldig fin for vaksne og barn, med lett framkomst. Sjølv om stigninga er ganske bratt i starten er vegen svært godt opparbeidd, og dei aller fleste klarer å gå opp. Turen går til Gjersetdalen Villmarksområde, som er eit flott opparbeidd område, med mellom anna Gildehall, Røde Kors-hytte, vannaktivitetar og aktivitetspark. Ved arrangement er delane av aktivitetsparken som krev sikring utstyrt med vakt. Det er mogleg å leige hytte og gildehall til private arrangement. Elles finn ein bålplass og toalettfasilitetar. Svært barnevennleg område.

Det er fine stadar å stoppe langs heile vegen, kor ein kan ta ein pust i bakken. Ikkje så mange benkar, men det går an å sitje på steinar. Vegen er framkomeleg med bil, men det er ikkje lov å køyre på vegen utan tillating frå grunneigar.

Kvar i terrenget går turen?

Turen går langs gruslagt veg. Ingen vanskelige parti

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Turen går frå Gjerset, på Grytestranda. Det kan vere litt få parkeringsmoglegheiter. Alternativt kan ein gå frå Synnalandsvatnet i Brattvåg, kor det er parkeringsplass ved demninga,
Sjå kart for vegbeskriving til Gjerset.

Kvar endar turen?

Turmålet er Gjersetdalen Villmarksområde.

Kvar kan du parkere?

Parkering på Gjerset, noko begrensa kapasitet.
Alternativt kan ein gå frå Synnalandsvatnet,

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Lengde tur/retur (km) 12
Lengde en vei (km) 6

Offentlig transport

Nei

Mobildekning

God dekning

Vurdering + beskrivelse av sjøforhold

Nei

Spesielle forhold

Ruta er ikkje spesielt tilrettelagt for menneske med nedsett funksjonsevne, men vegen held høg kvalitet og er gruslagt. Aktivitetar i Gjersetdalen Villmarksområde er tilrettelagt for rullestolbrukarar, mellom anna med båt og rampe tilpassa rullestol.

Kart

Sunnmøre/Haram