Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Ørskog

Type tur

Fottur

Gradering

XX Blå

Lengde tur/retur (km)

5

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Utsikt vestover mot Sjøholt og Ørskogvika.
Haust langs vegen til Gamle Lisetsetra
Dersom det ikkje er mykje snø, går det fint å ta turen til Lisetsetra 1. nyttårsdag!
Eit av sela på Gamle Lisetsetra

Gamle Lisetsetra

Fotograf: Hilde Sørdal

Kvifor gå denne turen?

Lett tur langs sætreveg og på rås det siste stykket. I periodar nokre våte parti langs råsa. Setra ligg akkurat på skoggrensa og har flott utsikt vestover.

Kvar i terrenget går turen?

Følg sætrevegen som går opp frå Giskemosaga til den nye Lisetsætra. Hald til høgre i alle vegdele. I skiftet til Amdamsætra er det skilta. Ved husa på Lisetsætra går du opp ei skråning til venstre og inn på råsa. I periodar kan det vere våte parti og litt vanskeleg å krysse Øyagrova tørrskodd når det er stor vassføring.

Kulturminne

På det meste var det 9 sel på Gamle Lisetsetra for gardane Valbøen, Innvik, Nedrevoll, Liset og Lindsetvika. Dei fleste sela hadde fjøs av gråsteinsmur under selet. På stølen nedanfor sela var det slåtteteigar med høyløer lengst nede. I 1952 flytte to av bruka på Nedrevoll ned til den nye Lisetsætra. Dei dreiv kvar sin fjøs her med sel i enden av bygningen. Målet med flyttinga var å få tilgang til veg. I samarbeid med gardane på Amdam hadde det blitt bygt veg opp frå Giskemosaga.Vegen sto ferdig i 1939. Drifta på den nye Lisetsætra heldt fram til 1968.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Ta av frå fylkesveg 103 Giskemo på sørsida av brua over Ørskogelva. Veg til Giskemosaga og lunneplass. Skilta mot Lisetsætra m. fl.

Kvar endar turen?

Gamle Lisetsætra ligg høgt og fritt til med fin utsikt til bygda og Storfjorden. Fin kveldstur eller utgangspunkt for å gå vidare til Snaufjellet.

Kvar kan du parkere?

Parkering ved Giskemosaga.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Fast grus 4
God sti 1
Lengde tur/retur (km) 5
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 40 17
Total stigning 320 Høydemeter

Mobildekning

Ja

Spesielle forhold

Turkasse er i muren på det første huset du kjem til. Dette er eit sel med fjøs under.
Snøfritt midt i mai.

Kart

Ørskogfjellet