Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Stranda

Type tur

Fottur

Gradering

XXX Rød

Lengde tur/retur (km)

7,4

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Langt der nede ligger startstedet.
Fra toppen mot Hellesylt

Flosteinnibba

Kvifor gå denne turen?

Flosteinnibba er den høgste toppen i området mellom Strandadalen og Sunnylvsfjorden.Svimlande utsyn ned mot Åkneset og Oaldsbygda, og elles 360 grader inn i ymse sunnmørske fjellformasjonar. Ein avstikkar til Overvollshornet er lett å tilrå, men er ikkje nærare skildra her.

Rundtur via Tårnet er mogleg, men med anna gradering (enn blå). Her er det noko luftig om klyving.

Kvar i terrenget går turen?

Frå fylkesveg 60 går dei første fem minutta mellom raskjeglene, gjennom kulturprega mark med gras, urter og spreidd bjørk. Her er stigen noko utydeleg. Ta sikte på den runde ryggen til høgre (sør) for den vesle bekken som kjem ned frå fjellet. I det ein kjem opp i skogen skal stigen vere lett å finne. Vidare opp gjennom skogen er stigen bratt, men god, dels merka også med raud måling. Når ein kjem over skoggrensa dreier ein etterkvart noko sør og stigen forsvinn over i diffuse dyretrakk og parti med stein. Merk deg eit par raudmåla steinar for nedturen. Etter kvart avtar stigninga noko. Her har ein Haukhammardalen på høgre hand, med den bratte elvegrova som leiar ned igjen mot fylkesvegen. Hald ovanfor denne formasjonen og ta i staden sikte på botnen der Haukhammarelva har sitt utspring. Oppe i botnen møter ein først ei lita tjønne og deretter eit litt større vatn.

Gå inn på ryggen mellom dei to vatna og snu 120 grader venstre mot nordaust. Då har ein Flosteinnibba rett opp til høgre og Overvollshornet framme til venstre. Ta kurs rett mot det lågaste punktet på bandet mellom dei to toppane. Her er det stort sett steinur og ingen stig. Oppe på bandet kan ein velje avstikkaren til Overvollshornet som no ligg rett nord.

Sørover frå bandet følgjer ein ryggen til topps på Flosteinnibba. Her kan det i byrjinga vere nødvendig å stø seg med hendene på eit par punkt, men det vert aldri luftig. Topplatået er stort og rundt men med bratte kantar. Varden ligg noko frampå. Vegen tilbake følgjer same rute.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

Turen startar ved Fylkesveg 60 rett før (nord for) dyrkamarka på garden Røyr. I dette området er det bygd gruskjegler for å skjerme vegen mot snøskred. Her er ei lita avkøyring på austsida av vegen med plass til 3-4 bilar og skilting til "Haukhammaren". Også på vestsida av vegen er godt med parkering. I løpet av 2012 vil det starte arbeid med ny skredsikring i området og dette vil kunne påverke startpunktet.

Kvar kan du parkere?

Parkering der stigen tar til.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Asfalt 0
Fast grus 0
Løs grus 0
Traktorveg 0
God sti 2
Dårlig sti 1
Natur 4,4
Lengde tur/retur (km) 7,4
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 125 35
Bratteste helning ned 125 35
Total stigning 1100 Høydemeter

Offentlig transport

Fjord1 har bussruter mellom Stranda og Hellesylt, men ikkje hyppig.

Mobildekning

Bare delvis

Spesielle forhold

Skredvernet ved vegen fortel at området er utsett for snøskred. På våren/tidlegsommaren bør ein vere merksam på snøen høgare oppe sjølv om skogslia er bar.

Kart

1219 II Geiranger