Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Om turen

Gradering

Kommune

Haram

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

Ca 6 km t/r

Lengde en vei (km)

3 km

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Fjørtoftneset

Fotograf: fjørtoft_cd

Kvifor gå denne turen?

Denne turen byr på veldig flotte natur- og kulturminneopplevingar, med eit rikt dyreliv og vakker kystnatur. Størsteparten av området er verna naturreservat, og ein finn fleire gravrøyser i området. Reservatet er også eit veldig viktig hekkeområde for sjøfugl. Villsauer beiter her, for å halde vegetasjonen nede.Turen går ut til fyrlykta ytst på neset, og er fin for heile familien. Heilt ute med fyrlykta kan ein nytte grillplassen eller nyte nistematen sin.

Kvar i terrenget går turen?

Du startar ved fjøset som ligg ved starten av grusvegen. Derfrå følg du traktorvegen eit stykke, før han går over i en tydeleg sti. Det er mogleg å sykle/køyre langs traktorvegen fram til han går over til sti. Du kan parkere fleire stader langs vegen. Når du kjem til steingarden som markerer starten på stien, går du også inn i det som er naturreservatet. Heile vegen er det ganske flatt, og stien går stort sett over lyng og gras. Du møter også litt berg og stein, som er å forvente for ein sti langs fjøra. Det er lett å kome fram til turmålet for dei fleste.

Kulturminne

Det ligg 5 gravrøyser i nordenden av reservatet på Fjørtoftneset. I tillegg kan ein sjå ringattollen rundt fyrlykta på neset, som er ein ringforma voll med kampesteinar.
Dette er skrive på Naturbase:
Reservatet ligg vest på Fjørtofta ut mot storhavet. Langs sjøen er det fleire knausar med snau berggrunn og store rullesteinryggar. På nordsida er det eit langgrunt strandområde med skjer utafor. Midt på Fjørtoftneset er det registrert eit gravfelt med 5 gravrøyser. Gravrøysene ligg i eit lyng- og grasvakse myrområde oppe på ein strandvoll og er mellom 9 og 15 meter i diameter og inntil 1,5 meter høge. Dei er til dels svært overgrodde av mose, gras og lyng." http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00000555

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

For å komme seg til Fjørtofta må ein enten ta hurtigbåt eller ferje. Det er lurt å planlegge turen etter rutetidene. Når du kjem frå kaia tek du av til høgre i krysset, det er kortast. Følg vegen i ca 4 km. Men, du kjem fram til startstaden for turen uansett kva retning du velger. Turen startar ved ein traktorsti, og her finn du mellom anna ei løe og eit skur med skiltet "saloon" på. Følg vegen herfrå.

Kvar endar turen?

Turmålet er fyrtårnet, yst på Fjørtoftneset. Her finn du trimpostkassa.

Kvar kan du parkere?

Det er ingen parkeringsavgift, men du må betale billett på ferje eller hurtigbåt.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Traktorveg 1
God sti 2
Lengde tur/retur (km) Ca 6 km t/r
Lengde en vei (km) 3 km

Offentlig transport

Du kan ta hurtigbåt frå Ålesund, då bør du pårekne å ta med sykkel for å kome til startpunktet. Det er veldig fint å sykle rundt øya, då det er ganske flatt. Rutene til hurtigbåt finn du på http://www.frammr.no.
Elles er det mogleg å ta buss til Brattvåg, og ferge frå Brattvåg til Fjørtofta. Igjen bør du ta med sykkel dersom du ikkje vil ha med bil, slik at du kan sykle frå ferjekaia. Ferjeruter finn du på http://www.fjord1.no, og buss på http://www.frammr.no. NB! Planlegg etter ferje- eller hurtigbåttider.

Mobildekning

bra

Spesielle forhold

I april-mai kan villsauene som beiter i område framleis vere i lammeperioden, så det er tilrådelig å ikkje forstyrre dyra!

Kart

Norge-serien 10076 Ålesund