Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Eidså – 4H-hytta –rute 18

Om turen

Gradering

Kommune

Vanylven

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Lengde tur/retur (km)

3,8 km tur/retur

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Sessane var kvileplassen for mjølkarane som bar mjølk frå sætra og ned til bygda.
Området ved 4H-hytta ein vakker haustdag.
God og lettgått kjerreveg på nedre del av turen.
Heil blå strek viser ruta.

Eidså – 4H-hytta –rute 18

Fotograf: Ane Nygård, Solveig Opsal og John Willy Klungre

Kvifor gå denne turen?

Dette er ein lett og familievennleg tur til 4H-hytta som vart bygd på dugnad av Vårbrus 4H i 1974. Hytta er bygd der det før sto ei gamal mjølkehytte der mjølkarane kunne overnatte. 4H-hytta er open for alle, og er eit fint turmål for dei som ikkje vil gå så langt. Men 4H-hytta kan også vere første stopp viss ein vil gå vidare til Ringefjellet, Svartetua eller Taksetnakken. Hytta ligg eit eit område som er mykje brukt til turaktivitetar. Første del av turen er på kjerreveg, og det er god sti heile vegen.

Kvar i terrenget går turen?

Det er kjerreveg og/eller opparbeidd sti heile vegen opp til 4H-hytta og såleis lett å finne fram. Nedre del av ruta er fast og tørr, medan det er litt meir variert lenger oppe. Startpunktet på turen er skilta.

Kulturminne

På veg mot 4H-hytta går ein forbi ein stad der det står Sessane på eit skilt. Dette er ein av dei mange kvilestadane rundt om i Vanylven for dei som bar mjølk frå støylen (sætra) og ned att i bygda morgon og kveld. Slike plassar var det vanlegvis oppmurte sitjeplassar der ein kunne kvile beina utan å måtte ta av seg hylkjet som ein bar mjølka i. Truleg var det meir behov for kvile på veg ned frå støylen med tung last enn det var på veg oppover.

Går ein litt forbi 4H-hytta finn ein kanskje restane av den oppmurte brua over elva som vart brukt når ein skulle køyre heim torv til brensel med hest. Området oppover mot og rundt 4H-hytta vart brukt til torvskjering heilt fram til rundt 1960.

På veg tilbake frå 4H-hytta kan ein leite etter restar av gamle murar i området nedanfor Sessane. Dett er restane av fjellgarden Nakkebøen som låg nordvestsida av Taksetnakken.

Tilgjengeleg med rullestol

Nei

Kvar startar turen?

For å finne starten på råsa (stien) køyrer ein frå Eidså og tek av i retning mot Syvde i krysset mellom riksveg 62 og 651. Etter 500 meter tek ein av til høgre og inn på den gamle riksvegen. Der køyrer ein vel 400 meter før ein kjem fram til vegstasjonen til Mesta. Rett før vegstasjonen er det ein skarp sving til høgre opp ein relativt bratt bakke, og her finn ein og dei første skilta i retning Taksetnakken. Det kan ofte vere vanskeleg å parkere ved startpunktet for turen, så det kan difor løne seg å parkere ved vegstasjonen, og deretter gå dei siste 300 meterane opp til startpunktet.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Traktorveg 2
God sti 1,8
Lengde tur/retur (km) 3,8 km tur/retur
Stigning meter grader
Bratteste helning opp 100 10
Bratteste helning ned 100 10
Total stigning 250 Høydemeter

Kart

Turkart: På tur i Vanylven – kan kjøpast i butikkar og bensinstasjonar i Vanylven