Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Morotur > Turar > Bålhuset på Vevang

Om turen

Gradering

Kommune

Eide

Type tur

Fottur

Gradering

X Grønn

Gradering for rullestolbrukarar

Ikkje tilgjengeleg

Lengde tur/retur (km)

1,3

Lengde en vei (km)

0,65

Skriv ut Kjørebeskrivelse

Flere bilder

Foto: R.S. Berthinussen
Foto: R.S. Berthinussen
Foto: R.S. Berthinussen
Åpning av bålhuset på Vevang. Foto: Lisbeth Smørholm.

Bålhuset på Vevang

Kvifor gå denne turen?

Lett tilgjengelig turmål med flott utsikt ut over Hustadvika. Du kan legge turen innom bunkerene fra 2. verdenskrig.

Kvar i terrenget går turen?

Turen starter ved parkeringsplassen ved bedehuset på Vevang. Dette er ved gammleveien på Vevang.

For de som er dårlig til beins eller kommer med barnevogn: Gå opp vegen, tar til venstre og følger veg og så sti bort til bålhuset. Halvvegs opp, på høyre hand, ligger Vevang kystfort. Stiene inn og rundt fortet er dessverre ikke universelt tilrettelagt.

Bålhuset eies av Vevang vel, og er åpent for allmennheten. Det er mulig å fyre opp inne i huset. Les informasjon, bruk vett og forlat huset slik du selv ønsker å finne det.

Fra bålhuset går stien videre. Følger du sti til venstre går den frem til skole og barnehage. Sti ned til skole og barnehage er bratt. Følger du sti til høyre går den ned til boligfeltet Gjengstøa.

Kulturminne

Vevang kystfort: Tyskerne kom til Vevang i 1942 for å bygge kystfort på Langskarshaugen, eller "Styggemannshålet". Stedet har et godt utsyn mot skipsleia på Hustadvika. På grunn av byggingen av kystfortet fikk lokalbefolkningen oppleve krigen på nærere hold enn bygdene lengre inn i fjorden. For folket på Vevang er det dette som regnes som selve okkupasjonen. Fortroppene rekvirerte skolen, bedehuset, losjehuset og to bolighus. Alt ble gjerdet inn med piggtråd. Skolen ble flyttet til to privathus. En privat kjeller gjorde tjeneste som bedehus, mens losjen holdt stengt under hele krigen. For å komme inn i eller passere gjennom området måtte lokalbefolkningen passere gjennom flere kontrollposter. Kystfortet på Langskarshaugen (på folkemunne tyskeranlegget) hadde som oppdrag å kontrollere skipsleia forbi Vevang og innløpet til Kornstadfjorden. Havområdet utenfor ble minelagt. Som navnet Langskarshaugen tilsier gikk det et langt skar gjennom berget. Dette utnyttet tyskerne til å lage bunkere og skyttergraver. Alle steder omkring haugen som ikke kunne dekkes gjennom mitraljøsestillingen, ble minelagt. Fortet ble utstyrt med fire store 8,8 cm. flakkanner, opprinnelig franske feltkanoner fra første verdenskrig. Disse dekket skipsleia. I tillegg fantes en 7,5 cm. panservernkanon i bunkeren. En del mindre luftvernatilleri skulle kontrollere luftrommet. I tillegg hadde anlegget flere bombekastere, flammekastere og mitraljøser, samt to kraftige lyskastere. Antitankvåpen var rettet mot veien fra Farstad, og på denne sørsiden av haugen var det også et minefelt. Det var hovedsaklig kystatillerister og armésoldater (infanterister), i tillegg til sambansdssoldater. Tidlig i byggeperioden var det så mange som 300 - 350 soldater utplassert ved anlegget, men etter hvert som byggeperiodenble avsluttet talte bemanningen om lag 120 - 130. Her var også russiske krigsfanger, omkring 30 på det meste. Bunkerne ble delvis bygget av tyskerne selv, delvis av russiske krigsfanger, og delvis av lokalbefolkningen på Vevang. Befolkningen trengte arbeid for å tjene til livets opphold, og måtte ta til takke med tyskerarbeid enten de ville eller ikke. Anlegget besto etter hvert av åtte brakker. Ei av disse står fremdeles på sitt opprinnelige sted, og brukes i dag som bolighus. Tyskerne hadde etablert et telefonnett mellom alle bunkerne, og hovedkvarteret lå i bunker 648, også kalt Telegrafen. Anlegget på Vevang ble ikke plaget av mange angrep - kun en gang kom det angrep fra engelske fly, og da var det kun toppen på Kvitholmen fyr som fikk unngjelde. De aller fleste store utbyggingsarbeider i Norge, så også arbeidene ved kystfortene i Bud, Vevang, Kvalvik og anleggene i Kristiansund, var ledet av Organisation Todt (OT) - beskrevet som "et hav av halvmilitære ingeniører". OT var først ledet av riksminister Fritz Todt, og etter hans død av Hitlers yndling Albert Speer. I dag ligger bunkeranlegget her fortsatt, men området er ganske gjengrodd. Deler av anlegget er fylt igjen med stein, mens andre deler fremstår omtrent som de gjorde i krigens dager. Området er et populært turområde, med flott utsikt over Hustadvika. Losjehuset: Losjehset har vært tilholdssted for losjen "Hjemmet" på Vevang. Losjen ble stiftet 7. november 1886. 6. september 1891 ble barnetemplet "Hjemmets haab" stiftet. I dag driftes huset av Vevang vel. Huset inneholder ulike samlinger knyttet til losjene, samt samling knyttet til Vevang. Losjehuset holdes åpent 17. mai.

Tekst: VerdiskapingsprosjektetABK

Tilgjengeleg med rullestol

Ja

Kvar startar turen?

Turen starter på Vevang i Eide. Fra Molde: Kjør Rv64 til Eide og videre ut mot Atlanterhavsvegen og Vevang. Når du kommer til krysset ute på Vevang tar du omtrent rett frem, du skal ikke til Atlanterhavsvgen og Averøy, men svinge mot Farstad for så å kjøre inn til Vevang. I neste kryss tar du til høyre. Kjør om lag 200 meter. P-plass på venstre hand, ved bedehuset. Fra Kristiansund: Kjør over Averøy og over Atlanterhavsvegen. Når du kommer til Vevang svinger du inn vegen ved Coop-butikken, inn gammelvegen. Følg vegen. Du får p-plass og bedehuset på høyre hånd.

Kvar kan du parkere?

Parker ved Bedehuset. Gratis parkering.

Rute på kart

Underlag Lengde i km
Fast grus 1,3
Lengde tur/retur (km) 1,3
Lengde en vei (km) 0,65

Offentlig transport

Buss til Vevang, Eide. Se 177.no.

Mobildekning

God.

Kart

Turkart Molde.